Lời chúc 20/10: 35 lời ngọt ngào bằng tiếng Anh 2021

Viết lúc: 04:16 ngày 23/10/2021, lượt xem: 4495

Lời chúc 20/10: 35 lời ngọt ngào bằng tiếng Anh 2021

Ngày Phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ, được tổ chức vào ngày 20-10 hàng năm ở Việt Nam.

Để bày tỏ sự quan tâm đến những người phụ nữ mà bạn yêu thương có nhiều hình thức nhưng phổ biến nhất vẫn là tặng hoa hồng, thiệp và kèm theo những lời chúc mừng, tin nhắn ý nghĩa.

Dưới đây là những gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Bạn hãy gửi tặng những lời chúc dưới đây cho họ nhé.

I. Lời chúc dành cho mẹ

♥ A beautiful woman, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a mom like you.

Một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tri kỷ và một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là tất cả những điều này đối với con và nhiều hơn thế nữa… Con cảm thấy thật may mắn và tự hào khi có một người mẹ như mẹ.

♥ I could bring you flowers, I could give you gifts, but nothing in this world can truly show my love for you. Happy Vietnamese Women’s Day!

Con có thể tặng mẹ những bông hoa, con có thể tặng mẹ những món quà, nhưng không gì trên thế giới này có thể bày tỏ hết tình yêu mà con dành cho mẹ. Chúc mừng mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam!

♥ Being a woman is not an easy thing, and being a mother is even more difficult. Still, you’re not only a wonderful woman but also an even more wonderful mother! Happy Vietnamese Women’s Day!

Là một người phụ nữ thật chẳng dễ dàng gì, và là một người Mẹ thì thậm chí còn khó hơn thế nhiều. Ấy thế mà, mẹ không chỉ là một người phụ nữ phi thường mà thậm chí còn là một người Mẹ tuyệt vời! Chúc mừng mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam!

lời chúc 20/10
Hãy dành tặng những bông hoa và lời chúc ngọt ngào cho mẹ của bạn nhé!

♥ I make this to give it to the most special woman in my life. Love you Mom!

Con làm nó để dành tặng cho người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con yêu mẹ!

♥ While you were working hard to be the best daughter, best wife, best employee, you also worked very hard to be a super mom… Love you for everything… Happy Vietnamese Women’s Day.

Mẹ làm việc chăm chỉ để trở thành người con gái tốt nhất, người vợ tốt nhất, nhân viên tốt nhất, và mẹ cũng đã nỗ lực để trở thành một người mẹ tuyệt vời… Yêu mẹ vì tất cả… Chúc mừng mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam.

♥ Every Home, Every Heart, Every Feeling, Every Moment Of happiness is incomplete without you, only you can complete this world. Happy Vietnamese Women’s Day!

Mọi ngôi nhà, mọi trái tim, mọi cảm xúc, mọi khoảnh khắc hạnh phúc đều không trọn vẹn nếu không có mẹ, chỉ có mẹ mới có thể khiến cho thế giới này trở nên trọn vẹn. Chúc mừng mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam!

II. Lời chúc dành cho vợ, người yêu

♥ Happy Vietnamese Women’s Day to the one who has stolen my heart.

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam tới người đã đánh cắp trái tim tôi.

♥ Through the years, I have shared so much with you, both bitter and sweet. You have been such a comfort to me, helping me in every way, and all I wanna say today is: I treasure you close to my heart.

Nhiều năm trôi qua, anh đã chia sẻ với em rất nhiều, cả những đắng cay và ngọt ngào. Em thật dịu dàng với anh, luôn giúp anh bằng mọi cách, và tất cả những điều anh muốn nói ngày hôm nay đó là: Anh trân trọng em từ tận đáy lòng.

♥ Side by side or miles apart, you are always on my mind and close to my heart!

Dù chúng ta gần hay xa cách, em vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh, ngay cạnh trái tim anh!

♥ Every moment with you is… Magical! I love you!

Mọi khoảnh khắc ở bên em đều như phép màu. Anh yêu em!

♥ Just wanted to thank you from bottom of my heart for all things you do! Happy Vietnamese Women’s Day.

Anh chỉ muốn cảm ơn em từ tận đáy lòng vì tất cả những gì em làm! Chúc mừng em ngày Phụ nữ Việt Nam.

♥ The best place in the world for me is…by your side! I love you!

Nơi tuyệt vời nhất trên thế giới đối với anh là bên cạnh em. Anh yêu em!

♥ I love you no matter what we have gone through or how much we argue because I know that in the end, you will always be here for me. Happy Vietnamese Women’s Day!

Anh yêu em, bất kể chúng ta đã trải qua những gì, hay chúng ta có tranh cãi bao nhiêu lần đi chăng nữa vì anh biết, cuối cùng em sẽ luôn luôn ở đó vì anh. Chúc mừng em ngày Phụ nữ Việt Nam!

lời chúc 20/10
Nhớ dành tặng những lời chúc ngọt ngào này cho nửa kia của bạn nhé!

♥ Sending across these flowers, to say: I care for you and anytime you need me, I’ll always be there for you!

Gửi lời nhắn của tôi qua những đoá hoa rằng: Tôi quan tâm tới em và bất cứ khi nào em cần tôi, tôi sẽ luôn ở đó để giúp em!

♥ Feel special, unique, on top of the world… it’s your day!! Happy Vietnamese Women’s Day my girl.

Cảm thấy đặc biệt, độc nhất, trên đỉnh thế giới … đó là ngày của em!! Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, cô gái của tôi.

♥ This life will have no existence if there is no ally of a woman in every stage of life – from being a mother to being a wife and from a sister to a daughter. Happy Vietnamese Women’s Day!

Cuộc sống này sẽ không tồn tại nếu không có sự đồng hành của người phụ nữ trong mọi giai đoạn cuộc đời – từ một người mẹ đến một người vợ và từ một người chị đến một người con. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam!

♥ Sending you best wishes to say you blossom up the world around me! Happy Vietnamese Women’s Day.

Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất để nói rằng nhờ có em, thế giới xung quanh tôi nở rộ! Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

♥ Thank you for always being there, through the good times and the bad. Happy Vietnamese Women’s Day!

Cảm ơn vì đã luôn ở đây, dù cho lúc vui hay buồn. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam!

♥ You are a truly special woman and I want you to know how important you are to me. Happy Vietnamese Women’s Day!

Em thực sự là người phụ nữ đặc biệt và anh muốn em biết em quan trọng nhường nào với anh. Chúc em ngày Phụ nữ Việt Nam hạnh phúc!

III. Lời chúc dành cho chị/ em gái

♥ Every little thing done by you matters a lot to me. Thank you.

Tất cả những điều nhỏ chị làm đều có ý nghĩa rất lớn với em. Cảm ơn chị.

♥ With the creation of world, you were also added to increase its beauty. The world is mesmerized with the work you done.

Với sự xuất hiện của thế giới, chị/ em được sinh ra để làm tăng thêm vẻ đẹp của nó. Thế giới này đang bị quyến rũ bởi những việc chị/ em làm.

♥ A woman like you is precious and hard to find. Wishing you a day as beautiful as you are!

Một người phụ nữ như chị/ em thật quý giá và khó tìm. Chúc chị/ em một ngày tươi đẹp và rạng rỡ như chính bản thân chị/ em!

lời chúc 20/10
Cũng đừng quên gửi lời chúc cho chị/em gái của bạn nữa nhé!

♥ Thank you for always helping me to remember what is important in this life – And today it is you! You are the best!

Cảm ơn chị vì luôn giúp em nhớ ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này – Và ngày hôm nay điều đó chính là chị! Chị là tuyệt nhất!

♥ Today, remember that all life spring from you. Look at the world and smile that without you, life would have been impossible. Enjoy your day to the fullest.

Hôm nay, hãy nhớ rằng tất cả cuộc sống đều bắt nguồn từ chị/ em. Hãy nhìn thế giới và mỉm cười bởi thiếu chị/ em, cuộc sống này sẽ không thể diễn ra. Tận hưởng trọn vẹn ngày của chị/ em nhé.

♥ Thank you for making my life so special by your mere presence. Here’s wishing you a very special day and lots of love & happiness.

Cảm ơn chị/ em đã khiến cuộc sống của em/ anh thật đặc biệt bởi sự hiện diện của chị/ em. Chúc chị/ em một ngày thật đặc biệt với nhiều tình yêu và hạnh phúc.

IV. Lời chúc dành cho bạn bè, đồng nghiệp nữ

♥ For many people, the word friend is just a sequence of letters. For me, it is the source of happiness and strength because of you. Happy Vietnamese Woman’s Day!

Với nhiều người, từ bạn bè chỉ là một chuỗi các ký tự. Nhưng đối với tôi, đó nguồn hạnh phúc và sức mạnh nhờ có bạn. Chúc mừng bạn ngày Phụ nữ Việt Nam!

♥ You have everything in you and that’s reason why the world is celebrating your day. So follow your dreams, aim high and reach for the sky!

Bạn có mọi thứ trong mình và điều đó là lý do để cả thế giới chúc mừng ngày của bạn. Vì thế hãy theo đuổi ước mơ, bay cao và chạm tới bầu trời nhé!

♥ On women’s day what can I wish for, but the very best for you! Happy Vietnamese Women’s Day.

Vào ngày của phụ nữ, điều tôi có thể ước đến, chính điều tốt nhất dành cho bạn! Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

lời chúc 20/10
Và gửi cả những lời chúc này tới những người bạn và đồng nghiệp của bạn nữa nhé!

♥ A wonderful person and a great friend. It’s a blessing to have both of them in you! A very Happy Vietnamese Women’s Day to you!

Bạn là người bạn vô cùng thú vị và người bạn tuyệt vời của tôi. Thật vinh hạnh cho tôi khi có người bạn như bạn. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam nhé!

♥ Wishing you a day that’s just like you…really special!

Chúc bạn một ngày giống như bạn vậy…vô cùng đặc biệt!

♥ This is your day! So rejoice, because you deserve to be happy!

Đây là ngày của bạn! Vì thế hãy vui lên bởi bạn xứng đáng được hạnh phúc!

V. Lời chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

♥ I hope your day is filled with sunshine as well as flowers with happy thoughts, enough to fill the house, happy Vietnamese Women’s Day!

Anh mong ngày của em sẽ tràn ngập nắng ấm, hoa tươi và những ý nghĩ hạnh phúc – đủ để lấp đầy một ngôi nhà. Ngày Phụ nữ Việt Nam vui vẻ!

♥ I cannot believe how time flies! Now it’s another Vietnamese Women’s Day being with you! Enjoy this day, for you truly deserve to be happy!

Anh không thể tin được thời gian đã trôi nhanh thế nào! Lại thêm một ngày Phụ nữ Việt Nam nữa anh được bên cạnh em! Hãy tận hưởng ngày hôm nay, bởi em thực sự xứng đáng được hạnh phúc.

♥ You’ve faced adversity through resilience and you’ve resolved your problems by means of a smile and you’ve obscured your tribulations in your heart. All I ask is for you to be happy today. Happy Vietnamese Women’s Day!

Em đã kiên cường đối mặt với nghịch cảnh và giải quyết những khó khăn chỉ với một nụ cười cũng như che giấu nỗi đau trong tim mình. Tất cả những gì anh mong là hôm nay em được hạnh phúc. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam!

♥ A graceful woman gets strength from troubles, smiles when distressed and grows even stronger with prayers and hope. Wishing you a very happy Vietnamese Women’s Day, so be grateful because today is your day!

Một người phụ nữ duyên dáng nhận được sức mạnh từ những khó khăn, mỉm cười trong đau khổ và dường như còn mạnh mẽ hơn với những lời cầu nguyện và hy vọng. Chúc em một ngày Phụ nữ Việt Nam vui vẻ, khoan khoái vì hôm nay là ngày của em!

lời chúc 20/10
Tất cả phụ nữ đều xứng đáng nhận được những lời chúc ngọt ngào này!

Lời kết

Đây là 35 lời chúc mừng ngày 20-10 bằng tiếng Anh hay nhất mà tôi muốn gửi tới bạn. Hãy lưu lại để dành tặng cho những người phụ nữ yêu thương của bạn nhé!

Nguồn: Sưu tầm Internet

Tác giả: Tuổi trẻ Giồng Riềng

những người đã xem bài viết này

Tuổi trẻ Giồng Riềng
Phan Thị Ngọc Cẩm
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng