Tây Ninh: Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và diễn tập đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Tây Ninh: Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và diễn tập đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Viết lúc: 02:31 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 30

ĐTN: Ngày 15/4, tại hội trường Thành ủy Tây Ninh, Tỉnh đoàn và Ban chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và diễn tập đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ trực thuộc các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bác bỏ luận điệu phủ nhận công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Viết lúc: 02:31 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 55

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến của thế lực thù địch, cơ hội chính trị cho rằng, chỉ có kinh tế thị trường (KTTT) tư bản chủ nghĩa (TBCN) mới bảo đảm công bằng xã hội, còn với chủ nghĩa xã hội (CNXH) chỉ có sự “bình quân, cào bằng” và “bất công xã hội”. Từ đó, họ ra sức phủ nhận nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Viết lúc: 02:31 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 20

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau tiến công Chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp.

Để nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống

Để nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống

Viết lúc: 02:31 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 18

Để có thể làm tốt và hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì không nên chỉ giới hạn công tác này trong phạm vi tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận và học thuyết khoa học, mà cần mở rộng thêm ở góc độ: làm sao để biến nó thành niềm tin, lẽ sống của nhân dân.

Long An: Triển khai chuyên đề chỉ thị 05 và sinh hoạt CLB Lý luận trẻ toàn tỉnh lần I năm 2024

Long An: Triển khai chuyên đề chỉ thị 05 và sinh hoạt CLB Lý luận trẻ toàn tỉnh lần I năm 2024

Viết lúc: 02:31 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 14

ĐTN: Chiều 23/4, Tỉnh Đoàn,  Hội LHTN tỉnh, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2024 và sinh hoạt CLB Lý luận trẻ toàn tỉnh lần I năm 2024.

Cảnh giác trước những luận điệu giả danh phản biện xã hội

Cảnh giác trước những luận điệu giả danh phản biện xã hội

Viết lúc: 02:31 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 4

Phản biện xã hội là một hình thức thể hiện tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến một cách có cơ sở khoa học nhằm thực hiện quyền dân chủ và ý thức trách nhiệm của công dân. Ở Việt Nam, phản biện xã hội ngày càng được mở rộng nhằm thúc đẩy việc xây dựng nhà nước pháp quyền và quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, cũng như phát huy trí tuệ cộng đồng.

Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong Quân đội

Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong Quân đội

Viết lúc: 02:31 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng.

Kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và đại đoàn kết dân tộc

Kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và đại đoàn kết dân tộc

Viết lúc: 02:31 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 4

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, ngày 6/3 vừa qua, Bộ Công an đã ra thông báo về hai tổ chức đang tiến hành hoạt động khủng bố tại Việt Nam, đó là "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" và "Người Thượng vì công lý".

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Viết lúc: 02:31 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 5

Bằng những luận cứ khoa học sắc bén và tinh thần không khoan nhượng, V.I.Lênin đã đấu tranh chống lại các loại cơ hội, thù địch để bảo vệ bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác, đưa phong trào cộng sản và công nhân phát triển trong thực tiễn.

Chủ nghĩa Mác - Lênin tiếp tục soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác - Lênin tiếp tục soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Viết lúc: 02:30 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 4

V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại.

Tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Viết lúc: 02:30 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 4

Vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng Hà Tĩnh là quê hương của nhiều lãnh tụ cách mạng tiền bối, tiêu biểu như đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Việt Nam thể hiện vai trò tiên phong trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Việt Nam thể hiện vai trò tiên phong trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Viết lúc: 02:30 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 6

Sau hơn một năm đảm nhiệm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Những dấu ấn đó là động lực để Việt Nam tiếp tục vững tin thực hiện các trọng trách trong Hội đồng Nhân quyền trong thời gian tới.

Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Viết lúc: 02:30 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta; là ngọn đuốc soi đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, cần nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trị bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Trị bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Viết lúc: 02:30 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 4

Cán bộ, đảng viên là hạt nhân xây dựng tổ chức cơ sở đảng, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân; thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Viết lúc: 02:30 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 5

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

Học và làm theo tinh thần "7 dám" của Bác Hồ từ những hành động nhỏ nhất

Học và làm theo tinh thần "7 dám" của Bác Hồ từ những hành động nhỏ nhất

Viết lúc: 02:30 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 7

ĐTN: Ngày 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và Phát động đợt sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, đợt cao điểm thi đua “Tuổi trẻ Bến Tre thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Phê phán quan điểm tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí công nghệ cao, nghi ngờ đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng

Phê phán quan điểm tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí công nghệ cao, nghi ngờ đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng

Viết lúc: 02:30 ngày 07/05/2024, bởi: bantintudong, lượt xem: 6

Gần đây, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, một số người đã nêu quan điểm tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh và đồng thời coi nhẹ vai trò của con người.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 30/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 219

(TG)-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước. Tư tưởng của Người đã được Đảng ta kế thừa và phát triển khi đưa ra chủ trương khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, phát triển nhân lực ở Việt Nam hiện nay.

Tự hào là Thanh niên tiên tiến mang màu áo lính | Tạp chí Tuyên giáo

Tự hào là Thanh niên tiên tiến mang màu áo lính | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 27/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 198

Được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 - 27/9, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII, năm 2023 có sự tham dự của 420 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, là những điển hình thanh niên đến từ mọi miền đất nước, tiêu biểu trên các lĩnh vực khác nhau. Thiếu tá Dương Thanh Tùng (sinh năm 1989) và Thượng úy Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1994) - những quân nhân luôn trách nhiệm, tận tâm trong công việc, với nhiều thành tích nổi bật vinh dự tham dự Đại hội.   

Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 26/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 234

Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung cơ bản, quan trọng và xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng “trọng dân” của Người trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Hà Giang: Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Hà Giang: Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 26/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 197

(TG) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hà Giang được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên một cách kịp thời, sáng tạo và thường xuyên, liên tục. 

Huyện Nhà Bè: Lan tỏa giá trị tinh thần từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Huyện Nhà Bè: Lan tỏa giá trị tinh thần từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 186

(TG) - Các mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đều hướng tới mục tiêu lan tỏa hình ảnh của Bác đến gần hơn nữa tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc tự thân, tự giác và thường xuyên.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân Khánh Hòa | Tạp chí Tuyên giáo

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân Khánh Hòa | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 10/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 74

(TG) - Gần 30 năm qua, cựu chiến binh Bùi Xuân Phước ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã dốc hết tâm sức xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên mảnh đất của chính gia đình mình. Công trình này, là một minh chứng tuyệt vời cho tình yêu, sự kính trọng của người dân Khánh Hòa đối với Bác Hồ, là địa chỉ đỏ để giáo dục về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Hồ từng mong được dự Quốc khánh năm 1969 | Tạp chí Tuyên giáo

Bác Hồ từng mong được dự Quốc khánh năm 1969 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:04 ngày 04/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 96

Buổi tối ngày 31/8/1969, Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình. Vì mệt, Bác không đến dự được.

Bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 03/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 93

(TG) - Tại sao trong cùng hoàn cảnh lịch sử, nhiều người Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước, nhưng chỉ có Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình đối với Tổ quốc và đồng bào. Từ góc nhìn chính trị học, bài viết phân tích, luận giải các sự kiện và minh chứng lịch sử, làm rõ bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giành lại độc lập dân  tộc và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại | Tạp chí Tuyên giáo

Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 02/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 87

(TG) - Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc. Trân trọng những giá trị cao cả ấy, trong một thời đại mới và một cuộc cách mạng mới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và hơn nữa phát triển các giá trị ấy ở hai nội dung cơ bản là quyền con người, quyền dân tộc và nguyên tắc chủ quyền nhân dân.

Cán bộ, đảng viên huyện Tân Biên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Cán bộ, đảng viên huyện Tân Biên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 01/09/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 98

(TG) - Thực hành tiết kiệm, hỗ trợ hộ gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn đã và đang trở thành chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho đảng viên Đảng bộ huyện Tân Biên (Tây Ninh) phát huy tính tiền phong, gương mẫu vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực thoát nghèo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nam Định đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất | Tạp chí Tuyên giáo

Nam Định đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 29/08/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 88

(TG) - Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp uỷ trong tỉnh Nam Định đã triển khai nghiêm túc, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 15/08/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 110

(TG) - Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và cho cả dân tộc. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong tổ chức mô hình nhà nước và dựa vào điều kiện cụ thể, đặc thù của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình nhà nước riêng với tiêu chí hàng đầu là nhà nước kiến tạo, thật sự vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực | Tạp chí Tuyên giáo

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/07/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 141

(TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân. Tư tưởng đó của Người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 19/07/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 126

Những phẩm chất thiên tài kết hợp với hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn con đường độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Người, tiếp tục soi sáng con đường phát triển bền vững cho dân tộc Việt Nam hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 05/07/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 164

Kế thừa truyền thống dân tộc và các giá trị của nhân loại, đặc biệt là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tư tưởng đồ sộ, trong đó có tư tưởng về pháp quyền và quyền con người. Có thể khẳng định, tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong nhà nước pháp quyền là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tư tưởng của Người, vừa đóng góp vào các giá trị chung về quyền con người của nhân loại, vừa định hướng cho hoạt động của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 28/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 194

(TG) - Việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao tính tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, công chức, người lao động ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cấp ủy các chi bộ, chính quyền, đoàn thể trực thuộc đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nội dung “làm theo” và “nêu gương” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong giải quyết công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 23/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 139

(TG) - Việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao tính tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, công chức, người lao động ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cấp ủy các chi bộ, chính quyền, đoàn thể trực thuộc đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nội dung “làm theo” và “nêu gương” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong giải quyết công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Học tập và làm theo Bác với tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi

Học tập và làm theo Bác với tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi" | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 21/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 115

(TG) - Tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01) , đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 113

(TG) - Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những vấn đề về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và xã hội, vật chất và tinh thần… đã được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm và thể hiện sinh động trong thực tiễn Người lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Lan tỏa những giá trị nhân văn từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố mang tên Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Lan tỏa những giá trị nhân văn từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố mang tên Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:05 ngày 15/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 92

(TG) - Thiết thực, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện để lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố thời gian qua.   

Yên Bái: Công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa những giá trị sâu sắc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Yên Bái: Công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa những giá trị sâu sắc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 11/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 89

(TG) - Những kết quả đạt được qua hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Yên Bái.

Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc | Tạp chí Tuyên giáo

Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 10/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 99

(TG) - Toàn văn Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng số 448 từ, song hàm chứa một tư tưởng lớn về thi đua yêu nước. Văn bản với những lời ngắn, câu gọn mà vẫn bao quát đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia thi đua. Hơn thế, lời hiệu triệu này còn hàm chứa những thông điệp văn hóa sâu sắc và có giá trị vượt thời gian.  

Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước | Tạp chí Tuyên giáo

Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 08/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 142

(TG) - 75 năm qua (11/6/1948 – 11/6/2023), “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân Việt Nam, biến thành sức mạnh đưa cách mạng nước ta đến những thắng lợi ngày càng to lớn hơn. Phong trào thi đua yêu nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng; là biện pháp chiến lược để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Bình Phước: Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị | Tạp chí Tuyên giáo

Bình Phước: Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 07/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 111

(TG) - Sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tây Ninh kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Tây Ninh kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 03/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 110

(TG) - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, địa phương

Vĩnh Phúc khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Vĩnh Phúc khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 30/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 92

(TG) - Hai năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01); chủ động, đổi mới và có sự sáng tạo trong cách thức triển khai; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác; coi đây là nhiệm vụ và việc làm thường xuyên, liên tục. 

Hậu Giang xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Hậu Giang xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 129

(TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối, Bác viết: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(1). Xuất phát từ nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Hậu Giang thời gian qua được Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Dấu ấn từ Cuộc thi Học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Dấu ấn từ Cuộc thi Học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:04 ngày 18/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 101

(TG) - Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại” (gọi tắt là Cuộc thi) đã diễn ra thành công với phần thể hiện xuất sắc của 20 đội thi đến từ 20 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

Bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới | Tạp chí Tuyên giáo

Bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:01 ngày 18/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 115

(TG) - Văn hoá đạo đức đã trở thành nền tảng của văn hoá Việt Nam, hiện nay đang được nâng lên ở tầm cao mới. Bồi dưỡng văn hoá đạo đức cho cán bộ trẻ ở nước ta và định hướng bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới là yêu cầu khách quan. Đây vừa là nội dung, vừa là định hướng để cán bộ trẻ phát triển toàn diện cả về phẩm chất, nhân cách và đạo đức theo tiêu chí chân - thiện - mỹ.

Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ | Tạp chí Tuyên giáo

Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 18/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 118

Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán bộ mà không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đã hơn nửa thế kỷ, những lời căn dặn ấy ngày càng thấy thấm thía, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời vào xây dựng xã hội học tập hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời vào xây dựng xã hội học tập hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:04 ngày 16/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 107

(TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà giáo dục vĩ đại, trong tư tưởng của Người về học tập suốt đời khái quát hết các lĩnh vực của học tập: trách nhiệm phải học tập; mục đích học tập, nội dung học tập và phương pháp, hình thức học tập suốt đời. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về học tập suốt đời còn nguyên tính thời sự và là cơ sở cho công tác xây dựng xã hội học tập ngày nay. 

Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:03 ngày 16/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 83

(TG) - Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, tỏ rõ hồn cốt, bản sắc, nét riêng, là “Made in Việt Nam”. Vậy nên hiện nay, để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện và khát vọng của Bác Hồ vĩ đại và của cả dân tộc, cần phải vun bồi văn hóa, đặc biệt là tu thân, rèn luyện theo văn hóa Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:02 ngày 16/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 72

(TG) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023), là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng thấm nhuần tư tưởng, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện nhằm tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới như Bác hằng mong muốn. Cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của tư tưởng đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. 

Lào Cai học Bác khơi dậy khát vọng phát triển quê hương | Tạp chí Tuyên giáo

Lào Cai học Bác khơi dậy khát vọng phát triển quê hương | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 96

(TG) - Xuất phát từ đặc thù của một tỉnh vùng cao, biên giới, nhiều dân tộc, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã thường xuyên chủ động tìm tòi và đề ra cách làm thiết thực, phù hợp để đưa việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, hiệu quả tạo sự chuyển biến tích cực trong thực tế.

Thống nhất, thông suốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong học và làm theo Bác ở Hải Phòng | Tạp chí Tuyên giáo

Thống nhất, thông suốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong học và làm theo Bác ở Hải Phòng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 12/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 78

(TG)-Hai năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được Thành ủy Hải Phòng cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, sát thực tiễn thành phố, rõ các nhiệm vụ tập trung cần làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, rõ trách nhiệm thực hiện; tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

An Giang: Học và làm theo Bác để nhân lên những điều tử tế, tốt đẹp! | Tạp chí Tuyên giáo

An Giang: Học và làm theo Bác để nhân lên những điều tử tế, tốt đẹp! | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 11/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 101

(TG) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt từ cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 06/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 83

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay. Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục đặt ra yêu cầu nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để định hình một nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân.

GS. TS. Hoàng Chí Bảo: Tôi tìm lẽ sống trong tư tưởng của Bác | Tạp chí Tuyên giáo

GS. TS. Hoàng Chí Bảo: Tôi tìm lẽ sống trong tư tưởng của Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 02/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 98

GS. TS. Hoàng Chí Bảo đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, tìm hiểu những câu chuyện, những triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ông, việc nhận thức đúng đắn những giá trị khoa học, giá trị cách mạng, giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là góp phần trực tiếp và quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/04/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 80

(TG) - Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt Nam đã xây dựng, bồi đắp, hun đúc nên các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp. Các giá trị đó đã làm nên cốt cách và bản sắc văn hóa; là nền móng, sức mạnh nội sinh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước độc lập, tự do, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 4 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao | Tạp chí Tuyên giáo

Cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 4 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 13/04/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 121

(TG) - Chiều ngày 11/4/2023, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Cần Thơ “thành thật - công khai - nói thật - làm thật” | Tạp chí Tuyên giáo

Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Cần Thơ “thành thật - công khai - nói thật - làm thật” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 06/04/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 140

(TG) - Ngày 1/1/2004, thành phố Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động, sau khi được chia tách từ tỉnh Cần Thơ cũ. Ngay sau đó 1 năm, ngày 17/2/2005 Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó có nêu quan điểm về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, vẫn còn nguyên giá trị. Từ đó đến nay việc xây dựng tiêu chí người Cần Thơ nói chung và chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên Cần Thơ nói riêng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai thực hiện liên tục, nhiều điểm mới, thiết thực.

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại | Tạp chí Tuyên giáo

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 28/03/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 156

Cách đây 77 năm, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài với nhan đề “Sức khỏe và thể dục” đǎng trên báo Cứu Quốc nhằm kêu gọi toàn dân tham gia tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe. Từ năm 1991, ngày 27/3 hàng năm được chọn là Ngày Thể thao Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cổ vũ phong trào “Nghìn việc tốt” | Tạp chí Tuyên giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cổ vũ phong trào “Nghìn việc tốt” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/03/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 178

Tròn 60 năm ra đời của phong trào thi đua “Nghìn việc tốt” với tên đầy đủ là “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ” (24/3/1963 - 24/3/2023) gắn với tên tuổi của Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn, người khởi xướng phong trào thi đua “Nghìn việc tốt”, vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh cổ vũ để thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của thiếu nhi.

Phong trào 'Nghìn việc tốt', 60 năm vẫn 'nở hoa, kết quả' | Tạp chí Tuyên giáo

Phong trào 'Nghìn việc tốt', 60 năm vẫn 'nở hoa, kết quả' | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 24/03/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 152

Cách đây 60 năm, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam được khởi xướng, phát động với tên gọi“Nghìn việc tốt” đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành “vườn ươm nhân trí đức tài” - môi trường trong sáng, thấm đẫm tình người nhân ái cho các em thiếu nhi tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước.  

Để làm “đày tớ” của dân, người cán bộ phải làm gì? | Tạp chí Tuyên giáo

Để làm “đày tớ” của dân, người cán bộ phải làm gì? | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 14/03/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 167

Cả cuộc đời Bác Hồ đau đáu một chữ Dân. Xét đến cùng Người đi tìm đường cứu nước cũng là đi tìm hạnh phúc cho nhân dân. Bác dạy người cán bộ phải làm “đày tớ” cho dân. Muốn vậy, phải làm gì? (*).

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 28/02/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 171

(TG) - Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 21/02/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 182

(TG) - Đây là tên chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức quán triệt tới cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh ngày 17/02/2023. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 18/02/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 210

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, thanh niên là rường cột, là chủ nhân tương lai của đất nước và luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện để thanh niên Việt Nam tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng đó của Người luôn được Đảng, Nhà nước ta thấm nhuần và vận dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng mới

Phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững | Tạp chí Tuyên giáo

Phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/02/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 199

(TG) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng đã chú trọng phát động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm trau dồi đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và lan tỏa những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến toàn thể nhân dân. 

Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 08/02/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 202

(TG) - Xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kế hoạch hằng năm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị. 

Bác Hồ: Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội | Tạp chí Tuyên giáo

Bác Hồ: Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 08/02/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 163

Luận điểm "văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội" của Hồ Chủ tịch thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.

Vĩnh Phúc nỗ lực hiện thực hóa lời Bác Hồ căn dặn | Tạp chí Tuyên giáo

Vĩnh Phúc nỗ lực hiện thực hóa lời Bác Hồ căn dặn | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 04/02/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 137

(TG) - Cách đây 60 năm, ngày 2/3/1963, trong lần về thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, trước hơn 16.000 cán bộ, đảng viên, bộ đội và nhân dân tại vườn hoa thị xã Vĩnh Yên, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”. Thực hiện lời Bác dặn, 60 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, Vĩnh Phúc không chỉ là điểm sáng của miền Bắc mà còn là tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về nhiều lĩnh vực.

Từ chuyện Bác Hồ thăm tết, nghĩ về tấm lòng lãnh tụ | Tạp chí Tuyên giáo

Từ chuyện Bác Hồ thăm tết, nghĩ về tấm lòng lãnh tụ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/01/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 234

(TG) - Tết Quý Mão, năm 1963 Bác Hồ đã đề nghị Bộ Chính trị và Bộ Công an bố trí để Bác đi thăm chợ Đồng Xuân - một trung tâm buôn bán sầm uất nhất thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 | Tạp chí Tuyên giáo

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 05/01/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 193

(TG) - Chiều ngày 3/1/2023, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 và tổng kết, trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cẩu cấp tỉnh đến điểm cầu cấp xã. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại | Tạp chí Tuyên giáo

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 04/01/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 143

(TG) - Trong suốt cuộc đời của mình, Bác Hồ đã từng đón Xuân trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ gian nan, đau khổ đến vinh quang, hạnh phúc. Tuy nhiên, mùa xuân Quý Hợi 1923 là mùa xuân đặc biệt, bởi đây không chỉ là mùa xuân cuối cùng Bác “ăn Tết” trên đất Pháp, mà còn là mùa xuân đánh dấu sự khởi đầu mới cho cách mạng Việt Nam.

“Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Tạp chí Tuyên giáo

“Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 31/12/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 214

(TG) - Sáng ngày 29/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Trên 1,7 triệu thí sinh dự thi học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ | Tạp chí Tuyên giáo

Trên 1,7 triệu thí sinh dự thi học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 29/12/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 161

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Học và làm theo Bác tạo động lực cho các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo Bác tạo động lực cho các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 21/12/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 135

(TG) - Với truyền thống và tránh nhiệm, niềm tin yêu tuyệt đối với Đảng, Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài

Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 29/11/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 189

(TG) - Với quan niệm, “Cán bộ là tướng của đoàn thể”, “là gốc của mọi công việc”; “là nhịp cầu nối liền giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân”, “là sợi dây chuyền của bộ máy”, “là tiền vốn của đoàn thể”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên một cách toàn diện về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và phong cách công tác. Chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên về ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện bản thân, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi người phải thực hiện nghiêm khắc với chính mình.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 24/11/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 226

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vẻ vang. Theo Người, việc thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ có vai trò, ý nghĩa quyết định đối với công tác tổ chức và chế độ hoạt động, lãnh đạo của Đảng.

“Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết” | Tạp chí Tuyên giáo

“Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 18/11/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 174

(TG)- Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc khi nói về “Cách lãnh đạo”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết” để đề cập đến một trong những nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng là kiểm tra, giám sát. Quan điểm của Người mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, nhân lên những tấm gương, việc làm tốt đẹp trong đời sống xã hội | Tạp chí Tuyên giáo

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, nhân lên những tấm gương, việc làm tốt đẹp trong đời sống xã hội | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/11/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 200

(TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp”, xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 101 tấm gương thầm lặng mà cao cả năm 2022 | Tạp chí Tuyên giáo

TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 101 tấm gương thầm lặng mà cao cả năm 2022 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 11/11/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 153

Tối 9/11, UBND TP Hồ Chí Minh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố lần 5 - năm 2022.  

“Sửa đổi lối làm việc” - Đề cương một cuộc chỉnh đốn vĩ đại! | Tạp chí Tuyên giáo

“Sửa đổi lối làm việc” - Đề cương một cuộc chỉnh đốn vĩ đại! | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 04/11/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 203

(TG) - Không nhiều về số trang nhưng tác phẩm đặt ra những vấn đề rất lớn của cách mạng, của đảng cầm quyền, đặt trong bối cảnh những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp cực kỳ gay go, thiếu thốn, ác liệt, soi dưới ánh sáng văn hóa mới mẻ nhất của nhân loại hôm nay càng thấy tầm vóc thiên tài của tác giả.

Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 27/10/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 186

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về tư chất, năng lực và phong cách lãnh đạo. Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Người, đặc biệt là trong việc xây dựng, rèn luyện phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/10/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 171

(TG) - Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về củng cố quốc phòng là vấn đề cần thiết, quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Mỗi kỷ vật một câu chuyện

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Mỗi kỷ vật một câu chuyện" | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 15/10/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 151

(TG) - Trong không khí hào hùng của dân tộc kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng ngày 13/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: “Mỗi kỷ vật một câu chuyện”. Đây là những kỷ vật nói lên tình cảm, sự ngưỡng mộ của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta.

Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh

Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 13/10/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 205

(TG) - Ngày 11/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt thân mật 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại cuộc gặp mặt này. Đầu đề do Tạp chí đặt.

Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 12/10/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 219

(TG) - Để thực hiện đoàn kết tôn giáo, Hồ Chí Minh không chỉ xây dựng và tổ chức thực hiện trong thực tế những quan điểm tiến bộ, sáng tạo về tôn giáo mà còn tích cực đấu tranh với những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng.

Ưu tiên nội dung phù hợp để nâng cao hiệu quả việc học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Ưu tiên nội dung phù hợp để nâng cao hiệu quả việc học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 06/10/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 184

(TG) - Là địa bàn quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1 không chỉ là trung tâm về văn hóa – chính trị của thành phố mà còn là một trong những địa phương có số thu ngân sách lớn nhất cả nước. Điều này vừa là niềm tự hào, vừa là áp lực đối với Quận ủy, UBND Quận trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội…

Bắc Kạn: 196 điểm cầu quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ | Tạp chí Tuyên giáo

Bắc Kạn: 196 điểm cầu quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 01/10/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 159

(TG) - Sáng 30/9, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 196 điểm cầu trong toàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ | Tạp chí Tuyên giáo

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 09:48 ngày 30/09/2022, bởi: Hoàng Thị Kim Yến, lượt xem: 198

Rất nhiều lần Bác Hồ nhắc cán bộ phải “gương mẫu”, “nêu gương”, phải là “đầu tàu”... Không ít lần, Người mượn lời Khổng Tử dạy cán bộ mình có đứng đắn, trong sáng mới tề được gia, trị được quốc, bình được thiên hạ... Những lời dạy ấy không chỉ đúng với đạo lý mà còn là khoa học, biện chứng.

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 22/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 235

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, việc rèn luyện đạo đức cách mạng theo chỉ dẫn của Người và tinh thần Đại hội XIII của Đảng chính là góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bồi dưỡng cán bộ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Bồi dưỡng cán bộ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 152

(TG) - Bồi dưỡng phong cách của đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách toàn diện của người cán bộ cách mạng.

Lạng Sơn đẩy mạnh công tác xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Lạng Sơn đẩy mạnh công tác xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 181

(TG) - Chuẩn mực đạo đức là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong các hoạt động của xã hội nói chung và các lĩnh vực ngành, nghề liên quan đến công việc nói riêng. Không có đạo đức nghề nghiệp thì chất lượng sản phẩm cung cấp cho xã hội sẽ không đảm bảo được giá trị sử dụng. 

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ | Tạp chí Tuyên giáo

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 169

Rất nhiều lần Bác Hồ nhắc cán bộ phải “gương mẫu”, “nêu gương”, phải là “đầu tàu”... Không ít lần, Người mượn lời Khổng Tử dạy cán bộ mình có đứng đắn, trong sáng mới tề được gia, trị được quốc, bình được thiên hạ... Những lời dạy ấy không chỉ đúng với đạo lý mà còn là khoa học, biện chứng.

Thôn São làm theo lời Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Thôn São làm theo lời Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 14/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 141

(TG) - Thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có 137 hộ dân, đời sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và Chi bộ thôn có 23 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm, Chi bộ luôn chú trọng quán triệt, thực hiện ký kết Chỉ thị 05 đến từng đảng viên.

Kế thừa và phát triển hiệu quả di sản tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Kế thừa và phát triển hiệu quả di sản tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 14/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 143

Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định: “Cách tốt nhất để tưởng nhớ di sản nhân văn của Hồ Chí Minh là tiếp tục hợp tác để bảo vệ giáo dục, văn hóa và di sản như là giá trị chung của nhân loại.”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp phòng, chống “tham nhũng” và vận dụng vào công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp phòng, chống “tham nhũng” và vận dụng vào công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 07/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 170

(TG) - Ngay từ khi mới thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là người lãnh đạo Nhà nước đã sớm đề cập đến nhiệm ụ chống các bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, những bệnh được Người gọi là “bất liêm”. Không chỉ nêu rõ bản chất của tham ô là “lấy của công làm của tư, là gian lận, tham lam, trộm cướp”, Người còn chỉ rõ nguyên nhân, hậu quả của tham ô, tham nhũng và đặc biệt là Người cũng đưa ra một số phương pháp chống tham ô, hối lộ, ăn cắp của công… những biểu hiện của tham nhũng. Những phương pháp ấy không chỉ phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ mà đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị bởi tính thời sự của nó.

Tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 06/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 178

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng và luôn mang tính thời sự. Trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như hiện nay thì tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 04/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 113

(TG) - Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến biểu tượng của tinh thần yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử đều được kết tinh, hun đúc, sống dậy, tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Đổi mới phong cách làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại Tuyên Quang | Tạp chí Tuyên giáo

Đổi mới phong cách làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại Tuyên Quang | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 31/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 152

(TG) - Một trong nội dung nổi bật đạt kết quả tích cực, thể hiện sự chuyển biến rõ nét từ học tập sang làm theo Bác tại Tuyên Quang là việc triển khai xây dựng các mô hình tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực; có tác động, tạo sự đổi mới trong tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành” | Tạp chí Tuyên giáo

Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 156

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bác còn chỉ rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Quán triệt tư tưởng của Người, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

Sức lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân | Tạp chí Tuyên giáo

Sức lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 179

(TG) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt. 

Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực | Tạp chí Tuyên giáo

Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 138

Ngay sau Ngày độc lập, ngoài ba thứ “giặc” cần chống là giặc “đói”, giặc “dốt” và giặc “ngoại xâm”, có một loại “giặc” nữa cần kể đến là những tiêu cực ngay trong bộ máy của chế độ mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện và kiên quyết chống lại những tiêu cực này ngay từ những tuần lễ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Trà Vinh: Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Trà Vinh: Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 19/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 144

(TG) - Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức 2 Đoàn khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá kết quả một năm quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 02/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 232

(TG) - Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt quân sự.   

Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 19/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 220

(TG) - Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công giai đoạn hiện nay. 

Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân | Tạp chí Tuyên giáo

Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 14/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 203

(TG) - Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề cập đến xây dựng đạo đức công dân trong chế độ mới. Người coi xây dựng đạo đức công dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách song song với các nhiệm vụ khác của chính quyền dân chủ nhân dân. Những quan điểm cách mạng, khoa học của Người luôn là nền tảng cho việc xây dựng đạo đức công dân ở Việt Nam hiện nay.

Tuyên truyền lan tỏa, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Tạp chí Tuyên giáo

Tuyên truyền lan tỏa, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 08/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 156

(TG) - Thấm nhuần lời Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, quán triệt các chi, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, điển hình tiêu biểu, các nhân tố mới, mô hình mới.

Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 05/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 190

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Hiểu rõ những nội dung cơ bản của phương pháp tư duy Hồ Chí Minh - một nội dung trong di sản của Người - để vận dụng vào nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Cần Thơ: Kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Cần Thơ: Kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 02/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 145

Ngày 1/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vĩnh Phúc: Xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Vĩnh Phúc: Xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 28/06/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 164

(TG) - Chủ trương xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Sức lan tỏa từ mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” | Tạp chí Tuyên giáo

Sức lan tỏa từ mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/06/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 138

(TG) - Mô hình “Ngày thứ Sáu nghe dân nói” tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành là một trong những mô hình tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang trong học tập và làm theo Bác được xây dựng thực hiện, duy trì và nhân rộng trong thời gian qua.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 22/06/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 129

Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà báo vĩ đại. Từ những viên gạch đầu tiên Người xây dựng cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, giờ đây báo chí nước ta đã phát triển mạnh mẽ. Và những lời căn dặn của Người vẫn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động báo chí của nước ta, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ báo chí cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ báo chí cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/06/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 150

(TG) -  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân, dân tộc ta; Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta; là danh nhân văn hóa thế giới; là chiến sĩ cộng sản kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới, mà còn là người sáng lập, đặt nền móng cho những tổ chức chính trị, quân sự, xã hội, các tổ chức văn hóa, trong đó có báo chí cách mạng nước nhà.         

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 14/06/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 143

(TG) - Tại Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Tầm vóc vĩ đại của Đảng được Người khái quát đã trở thành nét đẹp văn hóa - văn hóa Đảng. Xây dựng văn hóa Đảng nhằm giáo dục, bồi dưỡng, khích lệ tinh thần phấn đấu cao của mọi đảng viên; đồng thời, nhằm đập tan mọi âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Yên Bái chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương | Tạp chí Tuyên giáo

Yên Bái chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 12/06/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 115

(TG) - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 được các cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tiễn đơn vị, đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc của giới Công thương Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc của giới Công thương Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 11/06/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 157

(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua của giới Công thương Việt Nam là bộ phận không tách rời trong tư tưởng thi đua ái quốc của Người; thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đặc biệt của Bác đối với tầng lớp doanh nhân, thương nhân Việt Nam, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, vì sự phồn vinh và phát triển bền vững đất nước. 

Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý | Tạp chí Tuyên giáo

Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 06/06/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 119

(TG) - Trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò rất quan trọng đối với uy tín, năng lực của mỗi cán bộ, đối với sức mạnh của các cấp ủy, chính quyền; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, giữ vững vị thế cầm quyền của Đảng trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

“Hũ gạo tiết kiệm” - Kết nối những tấm lòng nhân ái | Tạp chí Tuyên giáo

“Hũ gạo tiết kiệm” - Kết nối những tấm lòng nhân ái | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 02/06/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 143

(TG) - Chi Hội Phụ nữ thôn Đá Đen, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có 298 hội viên, sinh hoạt ở 11 chi hội. Khi triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực cho bản thân, gia đình và toàn xã hội thông qua việc xây dựng mô hình “hũ gạo tiết kiệm” tại các chi hội.

Tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng | Tạp chí Tuyên giáo

Tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:01 ngày 31/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 136

(TG) - Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc | Tạp chí Tuyên giáo

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 31/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 140

(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, một hệ thống tư tưởng lý luận, khoa học được trải nghiệm qua thực tiễn cách mạng vĩ đại suốt gần thế kỷ qua của Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, đã được chứng minh sâu sắc, soi sáng cho con đường cách mạng nước ta vượt qua mọi gian nan thử thách để tới thắng lợi vẻ vang. Tư tưởng ấy, ý chí ấy, khát vọng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết cần được khơi dậy trong tư tưởng, tình cảm, tinh thần ý chí nghị lực mỗi người cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh vô song xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên toàn thế giới trong thời đại văn minh, hiện đại.

Chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 31/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 146

(TG) - Thực hiện hướng dẫn của Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 16 về học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, với quyết tâm chính trị là làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, rõ nét hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố vinh dự và tự hào được mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều nội dung quan trọng.

Thực hiện tốt nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Thực hiện tốt nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 122

(TG) - Tại Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Học tập và làm theo gương Bác, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững | Tạp chí Tuyên giáo

Học tập và làm theo gương Bác, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 157

(TG) - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022), sáng 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Tọa đàm khoa học về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.

“Khoán sản phẩm” cho người đứng đầu - Bước đột phá mới trong học và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

“Khoán sản phẩm” cho người đứng đầu - Bước đột phá mới trong học và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 133

(TG) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương.

Nhà nghiên cứu thực hiện ước mơ quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh ở Italy | Tạp chí Tuyên giáo

Nhà nghiên cứu thực hiện ước mơ quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh ở Italy | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 19/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 148

Ngoài những cuốn sách đã được xuất bản, dịch giả Sandra Scagliotti muốn đi sâu nghiên cứu về Hồ Chí Minh với trí thức, với bình đẳng giới và những nỗ lực của Người cho đất nước Việt Nam.

132 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 và “Tuổi trẻ - Mùa Xuân đất nước” | Tạp chí Tuyên giáo

132 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 và “Tuổi trẻ - Mùa Xuân đất nước” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 18/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 130

(TG) - Trong khí thế cả nước đang thành kính tưởng nhớ và náo nức tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2022). Sáng ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 và “Tuổi trẻ - Mùa Xuân đất nước” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

“Cả quyết sửa lỗi mình” | Tạp chí Tuyên giáo

“Cả quyết sửa lỗi mình” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 17/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 121

(TG) - “Cả quyết sửa lỗi mình” là điều thứ ba trong trang đầu với nhan đề Tư cách một người cách mệnh của cuốn Đường cách mệnh, cuốn sách tập hợp những bài giảng của Hồ Chí Minh cho các lớp của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, rồi được “Bị áp bức dân tộc Liên hợp hội Tuyên truyền Bộ” ấn hành năm 1927.

Noi gương Bác, tự soi, tự sửa | Tạp chí Tuyên giáo

Noi gương Bác, tự soi, tự sửa | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 17/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 208

(TG) - Vì sao cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh, tu thân, tự vượt lên chính mình? Vì đảng viên, cán bộ trong sạch, vững mạnh thì Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm | Tạp chí Tuyên giáo

Xây dựng đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 13/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 118

(TG) - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh mấu chốt của xây dựng đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, “thi hành một nền chính trị liêm khiết”, tại Hội khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng nay, 12/5, tại Hà Nội.

Thái Bình: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 | Tạp chí Tuyên giáo

Thái Bình: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 10/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 119

(TG) - Ngày 6/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mịnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc”.

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 10/05/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 154

(TG) - Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn khoa học, hiện thực cách mạng. Người ta thường cho rằng Hồ Chí Minh là một nhà triết học hành động thì cũng có thể nói nhà nhân văn Hồ Chí Minh là một nhà nhân văn hành động - hành động nhằm giải phóng con người.

Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 18/04/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 124

(TG) - Hệ thống lý luận và phương châm hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hành động. Và, với Người “dĩ bất biến ứng vạn biến” đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo tư tưởng và phương châm ứng xử trong hành động.

Tác phẩm “Đường Cách mệnh” với vấn đề giải quyết mối quan hệ dân tộc – giai cấp của cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Tác phẩm “Đường Cách mệnh” với vấn đề giải quyết mối quan hệ dân tộc – giai cấp của cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 08/04/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 134

(TG) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều di sản vô cùng quý báu, một trong những di sản đó là tác phẩm “Đường Cách mệnh”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc phát triển các môn thể thao truyền thống | Tạp chí Tuyên giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc phát triển các môn thể thao truyền thống | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 31/03/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 133

(TG) - Thể thao truyền thống là một bộ phận quan trọng trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và có sức ảnh hưởng nhất định trong đời sống tinh thần của nhân dân ta, gắn liền với cuộc sống lao động và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 29/03/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 144

(TG) - Trong tình hình mới, công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) trong ngành Giáo dục cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung lý luận, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đổi mới toàn diện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; góp phần nâng cao chất lượng chất lượng giáo dục, thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 17/03/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 141

(TG) - Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của nhân dân.

Người đảng viên tâm huyết, sáng tạo | Tạp chí Tuyên giáo

Người đảng viên tâm huyết, sáng tạo | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 09/03/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 160

(TG) - Đến với thôn 10, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, ai cũng ngỡ ngàng về một diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp. Để có được sự thay đổi tích cực đó nhờ có sự vào cuộc của tập thể Cấp ủy, Ban công tác mặt trận, tập thể lãnh đạo Chi bộ thôn 10 và sự đồng lòng ủng hộ Nhân dân trong thôn, trong đó không thể không nhắc đến vai trò tiền phong gương mẫu của đồng chí Nguyễn Thị Thiết - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ Dân vận, Trưởng ban công tác mặt Chi bộ 10, xã Yên Phương.

Phú Yên: Xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới | Tạp chí Tuyên giáo

Phú Yên: Xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 05/03/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 270

(TG) - Ngày 3/3, tại Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” với hình thức trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, xã trong tỉnh.

Việc học và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Việc học và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/02/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 268

(TG) - Qua triển khai thực hiện sát sao, quyết liệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái năm 2021, đã tạo sự chuyển biến rõ nét việc chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học tập, làm theo Bác ngày càng thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đa số cán bộ, đảng viên trong tỉnh, lan tỏa tích cực tới các tầng lớp nhân dân. 

70 năm tác phẩm 'Tự phê bình và phê bình' của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

70 năm tác phẩm 'Tự phê bình và phê bình' của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 15/02/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 191

70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 15/02/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 196

(TG) - Tư tưởng về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân rộng lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn Việt Nam và sự nhìn nhận giá trị nhân văn, tốt đẹp của tôn giáo. Hồ Chí Minh không chỉ đã nêu lên và quán triệt chỉ đạo xây dựng khối đoàn kết tôn giáo, mà chính Người là tấm gương, là ngọn cờ quy tụ khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có chức sắc và đồng bào các tôn giáo. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu nhiều vấn đề thể hiện nhận thức mới, đầy đủ hơn, phù hợp hơn của Đảng về vấn đề đoàn kết tôn giáo, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước hiện nay. 

Học và làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 04/02/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 185

Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Hòa Quới, anh Trần Minh Sơn được người dân trong ấp nói riêng và trong xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nhắc đến là một cán bộ trẻ, năng nổ và tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân với khả năng của mình.

Tấm gương Đảng viên trẻ xuất sắc trong học tập, rèn luyện | Tạp chí Tuyên giáo

Tấm gương Đảng viên trẻ xuất sắc trong học tập, rèn luyện | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 04/02/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 244

Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi sinh viên cần phải trải qua quá trình phấn đấu liên tục trong ít nhất 5 - 6 học kỳ để hội tụ đủ các yếu tố. Đó là có kết quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện, công tác tốt; có ảnh hưởng tích cực trong phong trào học sinh, sinh viên; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đồng thời có tư tưởng chính trị vững vàng và tình nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thật đáng mừng là ngày càng có nhiều sinh viên xuất sắc sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

An Giang: Học theo gương

An Giang: Học theo gương "Người tốt, việc tốt" là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 26/01/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 180

(TG) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tại buổi Gặp mặt, biểu dương gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị trong tỉnh vào chiều 25-1-2022.

An Giang: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ | Tạp chí Tuyên giáo

An Giang: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 21/01/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 269

(TG) - Chiều 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và triển khai, quán triệt Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học và làm theo Bác ở Hà Nội | Tạp chí Tuyên giáo

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học và làm theo Bác ở Hà Nội | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 11/01/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 166

(TG) - Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Chỉ thị 05), với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới, những nội dung cơ bản của Chỉ thị; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. 

Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám | Tạp chí Tuyên giáo

Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 05/01/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 208

(TG) - Cách mạng Tháng Tám và tư tưởng, tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ. Nếu coi bản chất của cuộc cách mạng chân chính là văn hóa, thì việc thực hành văn hóa, nâng tầm văn hóa của cả dân tộc cũng là thực hành một cuộc cách mạng to lớn và sâu sắc.

An Giang: Lan toả những tấm gương điển hình về học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

An Giang: Lan toả những tấm gương điển hình về học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 22/12/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 208

(TG) - Tối ngày 20/12, tại Phim trường 4, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đã diễn ra Lễ trao Giải Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020 - 2021 và Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Bình Phước: Việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ | Tạp chí Tuyên giáo

Bình Phước: Việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 22/12/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 198

(TG) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hiện nay đang triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã sáng tạo và linh hoạt trong xác định rõ nội dung công việc, cách thức, thời gian triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ EVNHCMC: Học tập Bác để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn | Tạp chí Tuyên giáo

Đảng bộ EVNHCMC: Học tập Bác để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 18/12/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 231

(TG) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã lãnh đạo thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Tổng công ty, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt được nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/12/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 259

(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” của Đảng và dân tộc ta mà còn cung cấp những cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người không chỉ bắt đúng bệnh, đưa ra đúng phác đồ điều trị, mà còn kê các phương thuốc đặc trị chứng bệnh tham nhũng của cán bộ, đảng viên.

Người khiếm thị làm theo lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác Hồ | Tạp chí Tuyên giáo

Người khiếm thị làm theo lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác Hồ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 05/12/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 287

(TG) - Chị Đinh Việt Anh, Phó chủ tịch Trung ương Hội Người mù Việt Nam, mặc dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng chị vẫn như một người bình thường, tỏa sáng hơn nhiều người bình thường, đi học đại học, xây dựng gia đình, nuôi con, làm quản lý, làm chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ... Một trong những nguyên nhân để chị cũng như nhiều người khiếm thị khác trở thành những con người đáng kính là học tập và làm theo lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác Hồ.

Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone: Học Bác về tự lực, tự cường để thực hiện chuyển đổi số | Tạp chí Tuyên giáo

Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone: Học Bác về tự lực, tự cường để thực hiện chuyển đổi số | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 331

(TG) - Thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty viễn thông MobiFone đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 23/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 354

(TG) - Nhà lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến, ca ngợi bởi tư tưởng, đạo đức của Người, mà còn bởi phong cách, trong đó có phong cách lãnh đạo rất đặc biệt của Người.

Bí thư chi bộ chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Bí thư chi bộ chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 296

(TG) - Bí thư chi bộ Chi bộ 6 Đảng bộ xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng) Vũ Hồng Nhạn đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 332

(TG) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của giáo dục của đất nước. Theo Người, “một dân tộc dốt là một dan tộc yếu”; cả cuộc đời, người chỉ có “một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập... đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(1).

"Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 19/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 327

(TG) - Văn hóa hiểu một cách chung nhất chính là sự hiểu biết, tài năng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, tâm hồn, v.v.. của con người và của mỗi cộng đồng quốc gia, dân tộc trong mối quan hệ với xã hội và tự nhiên. Vì văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội; vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nên trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”/soi đường cho sự phát triển, tiến bộ của xã hội, của mỗi quốc gia/dân tộc trong hành trình xây dựng và phát triển.

Động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh phát huy nội lực | Tạp chí Tuyên giáo

Động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh phát huy nội lực | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 03:55 ngày 12/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 323

(TG) - Năm năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc quan trọng, thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức và cá nhân.

Đảng bộ Tổng Công ty MobiFone phát huy tinh thần “Thần tốc vì sứ mệnh phục vụ cộng đồng” | Tạp chí Tuyên giáo

Đảng bộ Tổng Công ty MobiFone phát huy tinh thần “Thần tốc vì sứ mệnh phục vụ cộng đồng” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 03:54 ngày 12/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 259

(TG) - Ngay giữa tâm dịch của Thành phố Hồ Chí Minh, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thay vì đứng im lo sợ, cán bộ công nhiên MobiFone thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm, lạc quan, phát huy tối đa giá trị “Thần tốc - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả” vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực áp dụng các ứng dụng số hóa trong sản xuất kinh doanh để mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất và an toàn nhất. 

Hải Phòng là tấm gương mẫu mực trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Hải Phòng là tấm gương mẫu mực trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 03:54 ngày 12/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 273

(TG) - Chiều 20/10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị triển khai chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”.

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 03:54 ngày 12/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 477

(TG) - Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tích cực chủ động triển khai các tổ chức, lực lượng trong đơn vị thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đấu tranh chống bệnh quan liêu, vô cảm với nhân dân của cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Đấu tranh chống bệnh quan liêu, vô cảm với nhân dân của cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 03/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 359

(TG) - Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được trong đó có nhiều điểm mới so với Quy định 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011. Một trong điểm mới là Đảng làm rõ và bổ sung thêm biểu hiện căn bệnh quan liêu ở Điều 3: “Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”. Có thể nói, đó là sự bổ sung xác đáng từ nhận thức sâu sắc về thực trạng và tác hại của căn bệnh quan liêu, xa dân, vô cảm với dân đã tồn tại dai dẳng, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên - căn bệnh mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: bệnh quan liêu, xa dân là nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền. 

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:45 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 521

(TG) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân” | Tạp chí Tuyên giáo

“Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:45 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 321

(TG) - “Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân” là chủ đề Hội thảo khoa học do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức sáng 30/6 tại Hà Nội. GS. TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Học và làm theo Bác, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo Bác, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:45 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 285

(TG) - Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. 

Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:45 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 283

(TG) - Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ta nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học Bác cách “nêu gương” là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống; trở thành cốt cách, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên.

Gia Lai: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Gia Lai: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:45 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 230

(TG) - Công tác tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội za lo, facebook… được các cấp ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm.

55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” | Tạp chí Tuyên giáo

55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:45 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 241

Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành bất hủ, không chỉ phản ánh ý chí, khát vọng của toàn dân tộc mà còn trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Việt Nam.

Trà Vinh: Học và làm theo Bác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội | Tạp chí Tuyên giáo

Trà Vinh: Học và làm theo Bác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:44 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 212

(TG) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm. 

Ngọc Biên (Trà Vinh): Làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Ngọc Biên (Trà Vinh): Làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:44 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 226

(TG) - Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thống nhất chọn mô hình “Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”,  

Công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | Tạp chí Tuyên giáo

Công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:39 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 228

(TG) - Qua 5 năm, việc triển khai có hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đòi hỏi phải sáng tạo, có nhiều cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của các địa phương. Trong đó, công tác tuyên truyền là một trong những hình thức đã và đang phát huy hiệu quả góp phần quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần và kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn tỉnh.

Đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:39 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 199

(TG) - Năm  năm qua, công tác triển khai, thực hiện tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong tỉnh Bình Định quan tâm, chú trọng, duy trì thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao.

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc | Tạp chí Tuyên giáo

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:39 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 210

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, đã hiến dâng trọn đời vì nước, vì dân.

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:39 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 223

(TG) - Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được ban hành (Chỉ thị 05); thực hiện hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và kế hoạch thực hiện của Thành ủy Hải Phòng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai việc thực hiện Chỉ thị đến các công đoàn cơ sở.  

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm | Tạp chí Tuyên giáo

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:39 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 215

(TG) - Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cần thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

“Điểm tựa” của buôn làng | Tạp chí Tuyên giáo

“Điểm tựa” của buôn làng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:39 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 213

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:39 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 220

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”(1). Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi | Tạp chí Tuyên giáo

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:38 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 218

(TG) - Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hướng vào những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã lựa chọn vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để giải quyết. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của các tổ chức đảng và cơ quan Trung ương.

Thị xã Ayun Pa: thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Thị xã Ayun Pa: thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:38 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 226

(TG) - Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đạt những kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần phát tiển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Thành công nhờ tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Thành công nhờ tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:38 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 224

(TG) - Bằng những việc làm thiết thực trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã có giải pháp cụ thể nâng cao trình độ năng lực, giúp cho người lao động nâng cao tay nghề, cải thiện cuộc sống; đồng thời giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị phần, cạnh tranh thành công trên thị trường.

Thực hiện các nguyên tắc cơ bản của bầu cử theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân | Tạp chí Tuyên giáo

Thực hiện các nguyên tắc cơ bản của bầu cử theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:38 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 348

(TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà.Trong cuộc tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân đều có quyền đi bầu cử".

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:37 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 225

(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, là nhiệm vụ then chốt có vị trí rất quang trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.

Cần Thơ: Lan tỏa học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Cần Thơ: Lan tỏa học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:37 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 182

(TG) - 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Quảng Nam: Những dấu ấn nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Quảng Nam: Những dấu ấn nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:37 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 217

(TG) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên toàn tỉnh đảm bảo tính chủ động, đồng bộ, toàn tiện, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả; đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

Nhân rộng mô hình “Người thợ mỏ - Người Chiến sĩ” | Tạp chí Tuyên giáo

Nhân rộng mô hình “Người thợ mỏ - Người Chiến sĩ” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:37 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 186

(TG) - Nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, ý nghĩa gắn với phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ, từ  năm 2019, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phát động triển khai mô hình xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

Bạc Liêu: Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Bạc Liêu: Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:37 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 221

(TG) - Trong 5 năm qua, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện liên tục, trở thành nền nếp, thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng rõ nét; năng lực thực thi công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc ngày càng nâng cao, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:37 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 212

Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.

Người chiến sỹ biên phòng dân vận khéo | Tạp chí Tuyên giáo

Người chiến sỹ biên phòng dân vận khéo | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:37 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 198

(TG) - Luôn tận tụy với công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được cấp trên tin yêu, cấp uỷ, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tín nhiệm, Thiếu úy Trương Văn Thành đã góp phần không nhỏ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của Đồn Biên phòng Quan Lạn, Quảng Ninh.

Tây Ninh: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước | Tạp chí Tuyên giáo

Tây Ninh: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:37 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 226

(TG) - Năm năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng ở Tây Ninh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương; thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên

Lạng Sơn: Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, bậc học | Tạp chí Tuyên giáo

Lạng Sơn: Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, bậc học | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:35 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 233

(TG) – Trong 5 năm qua, Lạng Sơn đã triển khai bài bản công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, bậc học, các trường dạy nghề và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị.

Chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Bái | Tạp chí Tuyên giáo

Chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Bái | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:35 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 207

(TG) – Trong 5 năm qua (2016-2021), công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái, từ tỉnh ủy đến cấp ủy cơ sở và chi bộ; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể và vai trò nòng cốt tham mưu đắc lực, hiệu quả, có bước đổi mới, sáng tạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc. 

Những cách làm sáng tạo, hiệu quả ở Ðắk Ðoa | Tạp chí Tuyên giáo

Những cách làm sáng tạo, hiệu quả ở Ðắk Ðoa | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:35 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 168

Bám sát đặc điểm tình hình địa phương, các thôn, làng, xã ở huyện Ðắk Ðoa (Gia Lai) có những việc làm cụ thể, sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác. Chú trọng công tác tuyên truyền và đề cao lợi ích cộng đồng, những mô hình học và làm theo gương Bác ở Ðắk Ðoa ngày càng lan tỏa, phát huy hiệu quả.

Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW | Tạp chí Tuyên giáo

Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:35 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 238

(TG) - Chiều ngày 28/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Người đội trưởng gương mẫu | Tạp chí Tuyên giáo

Người đội trưởng gương mẫu | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:35 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 224

(TG) - Vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân, Thiếu tá Hoàng Bảo Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh luôn thấm nhuần 6 Điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, xem đây làm kim chỉ nam tự học tập, tu dưỡng rèn luyện và nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội tin tưởng, Nhân dân quý mến.

An Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 thiết thực, sáng tạo, gắn liền với thực tiễn cơ sở | Tạp chí Tuyên giáo

An Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 thiết thực, sáng tạo, gắn liền với thực tiễn cơ sở | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:35 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 249

(TG) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các tổ chức đảng, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh An Giang đã đồng bộ tích cực triển khai tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng với chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung sát hợp tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

Huyện đảo Cô Tô làm theo lời Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Huyện đảo Cô Tô làm theo lời Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:35 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 230

(TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến công nhân Vùng mỏ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Huyện đảo Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng lúc Người còn sống. Ngày 9/5/1961 đã trở thành niềm tự hào của người dân Cô Tô khi được đón Người ra thăm. Mỗi khi ngắm nhìn tượng đài Bác Hồ, người dân Cô Tô luôn ghi nhớ lời Bác căn dặn năm xưa “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”.

Bắc Giang học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng | Tạp chí Tuyên giáo

Bắc Giang học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:35 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 314

(TG) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ tỉnh 5 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai chuyên đề hằng năm và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, chủ động, sáng tạo; nội dung học tập và làm theo Bác thiết thực, cụ thể hơn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Lựa chọn nội dung đột phá, xây dựng tiêu chí cụ thể, đảm bảo tính toàn diện trong thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Lựa chọn nội dung đột phá, xây dựng tiêu chí cụ thể, đảm bảo tính toàn diện trong thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:34 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 199

(TG) - Lựa chọn nội dung đột phá, xây dựng tiêu chí cụ thể, đảm bảo tính toàn diện là chủ trương, phương pháp mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái xác định trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Người về mang tới những mùa Xuân đất nước! | Tạp chí Tuyên giáo

Người về mang tới những mùa Xuân đất nước! | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:34 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 202

(TG)- Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28/1/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Có thể nói, đây là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian truân song rất đỗi vinh quang của Người.

Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:34 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 234

(TG) - “Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc” là triết lý chính trị của mọi thời đại nhưng đã được Hồ Chí Minh luận giải một cách khoa học và phát triển lên một tầm cao mới.

“Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi” | Tạp chí Tuyên giáo

“Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:34 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 185

(TG) - Là một người tiên tri tiên lượng, nhà dự báo chiến lược thiên tài, sau khi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7/1935), trả lời nhà văn I.Êrenbua khi được hỏi cảm nghĩ về mùa xuân này, Nguyễn Ái  Quốc nói: “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi”(1)...

Giáo dục đạo đức thanh niên vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’ thời đại mới | Tạp chí Tuyên giáo

Giáo dục đạo đức thanh niên vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’ thời đại mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:34 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 219

Giáo dục thanh niên vừa “hồng”vừa “chuyên” là quan điểm nhất quán trong tư trưởng “trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy để xây dựng thế hệ thanh niên như lời căn dặn của Người trong thời đại mới luôn là câu hỏi thường trực của các trường phổ thông, đại học.

Long An: Phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo các cấp trong chủ động nghiên cứu, tham mưu việc học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Long An: Phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo các cấp trong chủ động nghiên cứu, tham mưu việc học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:34 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 212

(TG) - Một trong những nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An tập trung thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới là Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Học Bác từ những việc nhỏ | Tạp chí Tuyên giáo

Học Bác từ những việc nhỏ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:34 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 217

Trên cơ sở nội dung học Bác về "trọng dân", cũng như phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Tỉnh ủy An Giang xác định: Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo là điều cần làm trước.

Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước | Tạp chí Tuyên giáo

Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:34 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 188

(TG) - Điều còn lại mãi, tức là điều trường tồn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, là ở vấn đề phương pháp luận.

Hậu Giang nâng cao nhận thức và hành động thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Hậu Giang nâng cao nhận thức và hành động thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:34 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 193

(TG) - Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ Hậu Giang tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể và hành động thiết thực, xem đây là giải pháp quan trọng để xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển. 

Khát vọng về đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Khát vọng về đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 203

(TG) - Những bài học kinh nghiệm quý giá từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được kế thừa, vận dụng và phát triển tốt, sẽ là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất làm cho đất nước Việt Nam trở thành một nước hùng cường, phồn thịnh, hạnh phúc.

Nghệ An: Tạo sức lan tỏa, thực chất, hiệu quả trong triển khai Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Nghệ An: Tạo sức lan tỏa, thực chất, hiệu quả trong triển khai Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 200

(TG) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; nhiều kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện được ban hành đồng bộ; nhiều chương trình, phong trào, mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện xuyên suốt, liên tục, sâu rộng | Tạp chí Tuyên giáo

Phú Yên: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện xuyên suốt, liên tục, sâu rộng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 233

(TG) - Những việc làm thiết thực của từng cấp, từng ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Phú Yên đã cổ vũ, động viên nhân dân trong tỉnh thực hiện việc học tập và làm theo Bác ngày càng tốt hơn và đi vào chiều sâu, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: Từ khát vọng đến hiện thực | Tạp chí Tuyên giáo

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: Từ khát vọng đến hiện thực | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 212

(TG)- Trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử, Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc đã không chỉ là khát vọng mà còn là hệ giá trị vô giá và trở thành trở thành lẽ sống, lý tưởng phấn đấu, hy sinh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân kiên định thực hiện. Trân trọng giá trị và thành quả của Cách mạng Tháng Tám, không lâu sau khi tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 12/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 49 về việc ghi tiêu đề: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ nhất; bên dưới là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc trên các công văn, điện văn, công điện, trát, đơn từ, báo chí, chúc từ,v.v..

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 220

(TG) - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và sự thành công của cách mạng chủ yếu phụ thuộc vào việc tập hợp được quần chúng, xây dựng được lực lượng cách mạng trong quần chúng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng là cơ sở lý luận và bài học thực tiễn quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 280

(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một trong những di sản tư tưởng bao trùm và xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đồng thời, đây cũng là tư tưởng có ý nghĩa chỉ đạo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 204

(TG) - Sinh ra từ Nhân dân; sống và hoạt động cách mạng trong lòng dân; cuối đời lại muốn trở về với Nhân dân, Hồ Chí Minh khảm trong di sản của mình hạt ngọc lung linh tỏa sáng, đó là tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Tư tưởng đó mãi mãi soi sáng công việc của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công tác dân vận.

Quảng Trị: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương | Tạp chí Tuyên giáo

Quảng Trị: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 238

(TG) - Kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là hành trang để tỉnh Quảng Trị nói chung, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025.

Nhân nguồn sức mạnh của dân tộc trong Mặt trận dân tộc thống nhất | Tạp chí Tuyên giáo

Nhân nguồn sức mạnh của dân tộc trong Mặt trận dân tộc thống nhất | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 209

(TG)- Chỉ khi nào Mặt trận nắm vững tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc thì mới vượt qua được mọi trở lực, khó khăn, thách thức; mới phòng và chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch hiệu quả; mới khơi dậy được sức lực, trí tuệ, tiềm năng của toàn dân, cùng chung sức đón nhận thời cơ và thuận lợi, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sinh động, phong phú trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tây Ninh: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Tây Ninh: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 222

(TG) - Hơn bốn năm qua, các cấp uỷ Đảng ở Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với nhiệm vụ chính trị; việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, cơ quan, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Bình Phước: Sáng tạo và linh hoạt trong thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Bình Phước: Sáng tạo và linh hoạt trong thực hiện Chỉ thị 05 | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:33 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 209

(TG) - Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Quảng Bình: Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị | Tạp chí Tuyên giáo

Quảng Bình: Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 198

(TG) - Nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới… đã giúp Quảng Bình đạt nhiều kết quả tích cực qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “Học tập đi đôi với làm theo” | Tạp chí Tuyên giáo

“Trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “Học tập đi đôi với làm theo” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 205

(TG) - Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm, toàn Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu bằng những phương pháp đổi mới, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 194

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, Người tìm ra chân lý: cách mạng muốn thắng lợi "trước hết phải có đảng cách mệnh."

Học Bác để tự soi, tự sửa mình | Tạp chí Tuyên giáo

Học Bác để tự soi, tự sửa mình | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 202

(TG) -Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05) tại các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy, trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Hồ Chí Minh - Người là nguồn cảm hứng muôn đời! | Tạp chí Tuyên giáo

Hồ Chí Minh - Người là nguồn cảm hứng muôn đời! | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 219

(TG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc bị áp bức như khẳng định của tiến sĩ Modagat Ahmet - Giám đốc UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Hồ Chí Minh là một trong “ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”[1].

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 181

Vào những ngày này, với lòng biết ơn sâu sắc, cả nước ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), ngành Ngoại giao Việt Nam rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Nhân dịp này TCTG trân trọng giới thiệu bài viết "Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta" của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 220

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong nhiều năm qua đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Làm theo chỉ dẫn của Bác, kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Làm theo chỉ dẫn của Bác, kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 219

(TG) - Tạp chí trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5 tại Thủ đô Hà Nội. Đầu đề do Tạp chí đặt.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 219

(TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống các quan điểm toàn diện, “bao hàm nội dung rất rộng, liên quan đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta”(1). Trong đó, tư tưởng đối ngoại là một bộ phận quan trọng về chiến lược, sách lược cách mạng trong các vấn đề quốc tế, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại to lớn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 191

(TG) - Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, từ đó thấy được công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, giúp họ hăng hái, thi đua trong học tập, lao động sản xuất, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là những “chủ nhân tương lai của đất nước”, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là việc làm có tính cấp thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:32 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 195

(TG) - Điều quan trọng nhất đạt được thông qua Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là góp phần nhân rộng ý thức trân trọng những việc làm tốt, những tấm gương sáng, những tấm gương bình dị mà cao quý để tôn vinh, tuyên truyền người tốt, việc tốt.

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ | Tạp chí Tuyên giáo

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:31 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 198

(TG) - Một trong số những “kẻ thù hung ác” của đạo đức cách mạng, của xã hội chủ nghĩa là bệnh suy bì. Sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “suy bì”, tị nạnh, Bác Hồ đã có những phân tích thấu đáo về nguyên nhân, chỉ ra biện pháp khắc phục. Những lời căn dặn vẫn còn tính thời sự cho đến hôm nay.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng | Tạp chí Tuyên giáo

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:31 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 182

(TG) - Sinh mệnh của Đảng, sự thành bại của cách mạng có quan hệ trực tiếp với hoạt động tư tưởng của Đảng.

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:31 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 210

(TG) - Kinh nghiệm lịch sử cũng chỉ ra rằng, lúc nào chúng ta thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo Bác một cách đúng đắn, thực chất thì chúng ta thành công. Điều này đúng ngay cả trong việc thực hiện các chỉ thị - từ Chỉ thị 06, Chỉ thị 03 đến Chỉ thị 05.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:31 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 169

(TG) - Năng lực lãnh đạo của Đảng là vấn đề luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, coi đó là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Theo Người, năng lực lãnh đạo của Đảng trước hết thể hiện ở khả năng hoạch định cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Tuyên Quang lấy kết quả “làm theo” để đánh giá việc học Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Tuyên Quang lấy kết quả “làm theo” để đánh giá việc học Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:31 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 197

(TG) - Bằng tình cảm thiêng liêng, sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, cùng cả nước tích cực thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập | Tạp chí Tuyên giáo

Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:31 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 228

(TG)- Là một áng văn lập quốc ngắn gọn, súc tích, Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ là một văn bản pháp lý hiện đại, khai sinh một nước Việt Nam mới, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam mà còn khẳng định quyền con người - một giá trị phổ quát của nhân loại và quyền công dân đã, đang và sẽ được thực thi ở cả phương diện lý luận cũng như trong thực tiễn.

Đảng bộ cơ quan Khối doanh nghiệp Trung ương nỗ lực học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Đảng bộ cơ quan Khối doanh nghiệp Trung ương nỗ lực học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:31 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 203

(TG) - Đảng ủy cơ quan Khối Doanh nghiệp Trung ương coi đây vừa là mục tiêu vừa là giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời là hoạt động thiết thực, thường xuyên trong rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng. 

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:31 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 219

(TG) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để

Để "Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 212

(TG)- Việc chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước và đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.  

Những mô hình gắn kết cộng đồng | Tạp chí Tuyên giáo

Những mô hình gắn kết cộng đồng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 209

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác dân vận, qua đó tạo niềm tin trong nhân dân, tình cảm xóm giềng ngày thêm gắn kết.

Những chuyển biến tích cực ở Nho Quan | Tạp chí Tuyên giáo

Những chuyển biến tích cực ở Nho Quan | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 240

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành hành động tự giác của đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dẫn dắt công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dẫn dắt công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 217

(TG) - Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người đồng chí gần gũi, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Hồ Chí Minh đã làm gương mẫu để xây dựng Đảng. Tấm gương của lãnh tụ được sự hưởng ứng tự nguyện và nhiệt tình của toàn Đảng, đã tạo nên khuôn phép chặt chẽ và thiêng liêng, để lại truyền thống tốt đẹp về Đảng và sự lãnh đạo của Đảng”.

Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 220

(TG) - Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt, là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”(1).

Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 223

(TG)- Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm bọc, che chở và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại thiên tai, địch họa và cả dịch bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta".

Vĩnh Phúc: Phát triển kinh tế vì sự phát triển xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân | Tạp chí Tuyên giáo

Vĩnh Phúc: Phát triển kinh tế vì sự phát triển xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 231

(TG) - Dù ở giai đoạn cách mạng nào, tỉnh Vĩnh Phúc cũng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tư duy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt lên thách thức, nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Tây Ninh: Một số kết quả triển khai chuyên đề năm 2020 về học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Tây Ninh: Một số kết quả triển khai chuyên đề năm 2020 về học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 293

(TG)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 cho 2.248 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện tại 1 điểm cầu tỉnh và 11 điểm cầu cấp huyện và tương đương (trong đó, có 320 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và 1.928 cán bộ chủ chốt cấp huyện). Huyện uỷ Bến Cầu trực tuyến đến 9 xã, thị trấn, với 1.496 đảng viên tham gia học tập.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 209

(TG) - Tạp chí trân trọng giới thiệu bài phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đầu đề do Tạp chí đặt.      

Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 260

(TG) - Tạp chí lược trích bài phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đầu đề do Tạp chí đặt. 

Hồ Chí Minh - Người bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Anh | Tạp chí Tuyên giáo

Hồ Chí Minh - Người bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Anh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:30 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 190

Không chỉ có ý nghĩa với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quãng thời gian 4 năm ở Anh của Nguyễn Tất Thành tạo tiền đề cho mối quan hệ hữu nghị giữa người dân Việt Nam và Anh ngày nay.

Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:29 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 189

(TG) - Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, cán bộ và cấp ủy các cấp phải sâu sát với công việc và sâu sát với nhân dân, dựa vào nhân dân để kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Xây dựng hình ảnh người cán bộ theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Xây dựng hình ảnh người cán bộ theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:29 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 177

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 3 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Ninh Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng nhiều việc làm thiết thực.

Phụ nữ thực hành tiết kiệm và tham gia xây dựng nông thôn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Phụ nữ thực hành tiết kiệm và tham gia xây dựng nông thôn mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:29 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 205

(TG) - Với cách lựa chọn những vấn đề thiết thực, đúng với nhu cầu thực tế, phù hợp với khả năng thực hiện của phụ nữ, đến nay, việc tiết kiệm cũng như tham gia xây dựng nông thôn mới không chỉ là những mục tiêu, chỉ tiêu trong các văn bản, nghị quyết của Trung ương Hội mà đã trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của chị em và các cấp Hội phụ nữ cơ sở các cấp.

Vĩnh Phúc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Vĩnh Phúc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:29 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 191

(TG) - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo được những điểm nhấn mang tính đột phá, tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương.

Phát huy tính năng động, sáng tạo trong tuyên truyền điển hình học và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Phát huy tính năng động, sáng tạo trong tuyên truyền điển hình học và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:29 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 202

(TG) - Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/BTGTW ngày 23/10/2018, Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW ngày 8/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, dòng thông tin về chủ đề này nổi lên khá rõ nét và đồng đều trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, đơn vị văn hóa, văn học nghệ thuật từ trung ương đến địa phương.

Sức lan tỏa từ mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” | Tạp chí Tuyên giáo

Sức lan tỏa từ mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:29 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 196

Để góp phần cùng các địa phương tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, đầu năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” tại 5 huyện: Đông Sơn, Yên Định, Hà Trung, Thiệu Hóa, Thạch Thành. 

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:29 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 228

(TG) - Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh và loại trừ những kẻ thoái hóa, biến chất, quan liêu - những kẻ “miệng nói dân chủ nhưng làm việc theo lối quan chủ”. 

Đảng Cộng sản Italy kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ | Tạp chí Tuyên giáo

Đảng Cộng sản Italy kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:28 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 196

Tham tán phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Italy khẳng định Di chúc thể hiện tâm nguyện của Người với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và thế giới.

Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:28 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 199

(TG) - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Bài học đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng mang tính thời sự, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để đón nhận những cơ hội cùng thách thức lớn của quá trình hội nhập ngày một sâu, rộng.

Những thầy cô ươm mầm tương lai trên đảo Bạch Long Vỹ | Tạp chí Tuyên giáo

Những thầy cô ươm mầm tương lai trên đảo Bạch Long Vỹ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:28 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 218

Trường Tiểu học và Trường Mầm non Bạch Long Vỹ (huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng), nằm cách xa đất liền hơn 100 km nhưng có nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường đảo xa này.

Phòng, chống bệnh lười biếng | Tạp chí Tuyên giáo

Phòng, chống bệnh lười biếng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:28 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 223

(TG) - Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Công việc khẩn cấp bây giờ” đã cảnh báo sớm về những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh lười biếng. Nhận diện và đấu tranh phòng, chống bệnh lười biếng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng là vấn đề rất cần thiết hiện nay.

Hội thảo về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ và dấu ấn Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Hội thảo về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ và dấu ấn Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:28 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 191

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những điểm tương đồng trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của hai lãnh tụ Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học và làm theo Bác để trở thành người đầy tớ của dân | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo Bác để trở thành người đầy tớ của dân | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:28 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 218

(TG)- Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tinh thần làm việc và trách nhiệm của “người đầy tớ”/"công bộc" trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là đi đúng đường lối quần chúng, “từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”, thể hiện ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hiểu dân, học hỏi kinh nghiệm từ nhân dân để hoàn thành trọng trách được giao phó.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh | Tạp chí Tuyên giáo

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:28 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 170

(TG) - Qua thực tiễn xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố; quyền con người, quyền công dân được bảo đảm tốt hơn; tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả. 

Hòa Bình: Thiết thực, hiệu quả trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Hòa Bình: Thiết thực, hiệu quả trong học và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 179

(TG) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Người gửi hàng chục bức thư, bức điện cùng những lời căn dặn đầy tâm huyết, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thi đua lao động sản xuất, thi đua làm việc phục vụ kháng chiến.

Lai Châu: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW | Tạp chí Tuyên giáo

Lai Châu: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 229

(TG) - Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, quyết sách, quyết tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào trong đời sống xã hội. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 208

(TG) - Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1).

Công an Vĩnh Phúc “tự soi”, “tự sửa” theo 6 điều Bác Hồ dạy | Tạp chí Tuyên giáo

Công an Vĩnh Phúc “tự soi”, “tự sửa” theo 6 điều Bác Hồ dạy | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 227

(TG) - Những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định rõ vấn đề then chốt đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới là phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh.

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân | Tạp chí Tuyên giáo

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 238

(TG) - Việc ban hành và thực thi Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29-8-2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”(Kế hoạch 305) đã mang lại hiệu quả, thể hiện rõ tinh thần cầu thị và tôn trọng nhân dân của lãnh đạo thành phố.

Hậu Giang: Nỗ lực học và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Hậu Giang: Nỗ lực học và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 182

(TG) – Ngành Tuyên giáo Hậu Giang đã làm tốt công tác tham mưu việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo  nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức | Tạp chí Tuyên giáo

Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 199

(TG)-Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản-đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và đảng cộng sản cầm quyền có một vị trí nổi bật, có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh: Học và làm theo Bác đã dần trở thành tự giác | Tạp chí Tuyên giáo

Thành phố Hồ Chí Minh: Học và làm theo Bác đã dần trở thành tự giác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 193

(TG)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức và hành động; trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ.

Tinh gọn, hiệu quả với sổ đăng ký phấn đấu của đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Tinh gọn, hiệu quả với sổ đăng ký phấn đấu của đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 178

Tại Tây Ninh, qua hai năm triển khai thực hiện sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, lối sống. Thông qua tự phê bình và phê bình, mỗi đồng chí được nghe những góp ý thẳng thắn để sửa chữa khuyết điểm, mặt còn hạn chế, từ đó rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn.

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:24 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 224

(TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khai sinh ra ngành Thể dục thể thao (TDTT) cách mạng Việt Nam, mà còn là người khởi xướng phong trào thể dục quần chúng nước nhà. Những căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là những định hướng lớn cho ngành TDTT và cho toàn dân ta. Trong giai đoạn hiện nay, những nội dung cơ bản trong quan điểm của Người về TDTT vẫn luôn mang tính thời sự vì mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn dân.

"Làm theo mệnh lệnh trái tim", nỗ lực quyết tâm "hết dịch mới về" | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:06 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 211

(TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng nền y học Việt Nam và y đức của người thầy thuốc. Theo Người, y đức là thiên chức cao quý của người thầy thuốc; vun bồi y đức là góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân như hiện nay.  

Nữ Bí thư chi bộ làm theo lời Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Nữ Bí thư chi bộ làm theo lời Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:06 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 210

(TG) - Gần gũi, nhiệt tình, giản dị đó là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với đồng chí Mông Thị Long Biên - Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.  

“Sao cho được lòng dân” | Tạp chí Tuyên giáo

“Sao cho được lòng dân” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:06 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 188

(TG) - Những kết quả đạt được trong quá trình cải cách hành chính và thủ tục hành chính thời gian qua là rất tích cực và quan trọng, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, thế nhưng vẫn có không ít đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa “được lòng dân” như Bác Hồ đã từng yêu cầu.  

Hà Nội: “Nâng cao trách nhiệm cá nhân” là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Hà Nội: “Nâng cao trách nhiệm cá nhân” là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 08:06 ngày 02/11/2021, bởi: bantintudong, lượt xem: 189

Ngày 21-9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hiện tất cả
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
 • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 02973 821 026
 • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng