Xã Đoàn Ngọc Thành, phối hợp vệ sinh môi trường

Xã Đoàn Ngọc Thành, phối hợp vệ sinh môi trường

Viết lúc: 09:19 ngày 31/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 57

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã.

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức gom rác và tuyên truyền dịch bệnh sốt xuất huyết.

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức gom rác và tuyên truyền dịch bệnh sốt xuất huyết.

Viết lúc: 06:27 ngày 31/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 19

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã.

ĐTN - Ủy Ban hội xã Ngọc Thành, tổ chức ra quân ``Ngày chủ nhật xanh`` lần IV năm 2023

ĐTN - Ủy Ban hội xã Ngọc Thành, tổ chức ra quân ``Ngày chủ nhật xanh`` lần IV năm 2023

Viết lúc: 11:58 ngày 28/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 40

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của BTV Xã Đoàn; chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 của UBH xã; Thực hiện kế hoạch tổ chức ngày Chủ nhật xanh năm 2023 của BTV Xã Đoàn

Hội Đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2023

Hội Đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2023

Viết lúc: 09:42 ngày 25/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 53

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023; Thực hiện kế hoạch số 24, ngày 15/5/2023 của BTV Xã Đoàn Ngọc Thành.

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, gắn với tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề ``Hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, gắn với tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề ``Hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh"

Viết lúc: 08:36 ngày 24/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 45

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022-2023 của Hội đồng đội xã.

ĐTN - Ủy ban Hội xã Ngọc Thành, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội

ĐTN - Ủy ban Hội xã Ngọc Thành, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội

Viết lúc: 10:23 ngày 20/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 100

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên 2023.

Ngọc Thành tổ chức cho đoàn viên, hội viên đối thoại với đồng chí Bí thư Đảng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ VN xã

Ngọc Thành tổ chức cho đoàn viên, hội viên đối thoại với đồng chí Bí thư Đảng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ VN xã

Viết lúc: 07:40 ngày 19/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 51

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023;

Xã Đoàn Ngọc Thành, Chi đạo các chi Đoàn sinh hoạt tháng 5/2023

Xã Đoàn Ngọc Thành, Chi đạo các chi Đoàn sinh hoạt tháng 5/2023

Viết lúc: 09:10 ngày 19/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 74

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Xã Đoàn Ngọc Thành, phối hợp tiếp tục ra quân cài sổ sức khỏe điện tử.

Xã Đoàn Ngọc Thành, phối hợp tiếp tục ra quân cài sổ sức khỏe điện tử.

Viết lúc: 05:08 ngày 19/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 39

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã.

Xã đoàn Ngọc Thành, tổ chức cho đoàn viên ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm giao thông và tội phạm.

Xã đoàn Ngọc Thành, tổ chức cho đoàn viên ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm giao thông và tội phạm.

Viết lúc: 12:08 ngày 16/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 62

Thực hiện Công văn số 24-CV/ĐTN, ngày 20/2/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc chỉ đạo thực hiện tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn và tổ chức cho đoàn viên ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm giao thông và tội phạm.

Xã Đoàn - Hội đồng xã Ngọc Thành, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” chào mừng kỷ niệm 82 ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Xã Đoàn - Hội đồng xã Ngọc Thành, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” chào mừng kỷ niệm 82 ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Viết lúc: 06:48 ngày 14/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 64

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023; Thực hiện sự chỉ đạo thường trực Đảng ủy xã.

Xã Đoàn Ngọc Thành, phối hợp ra quân ngày thứ bảy tình nguyện

Xã Đoàn Ngọc Thành, phối hợp ra quân ngày thứ bảy tình nguyện

Viết lúc: 10:15 ngày 14/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 68

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của BCH xã Đoàn Ngọc Thành

HĐĐ xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội thực hiện tốt phong trào văn hóa đọc trong thiếu nhi

HĐĐ xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội thực hiện tốt phong trào văn hóa đọc trong thiếu nhi

Viết lúc: 05:24 ngày 11/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 77

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022-2023;

Xã Đoàn Ngọc Thành, ra quân vệ sinh môi trường

Xã Đoàn Ngọc Thành, ra quân vệ sinh môi trường

Viết lúc: 01:04 ngày 10/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 54

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; kế hoạch phối hợp giữa UBND xã với các ngành đoàn thể xã về việc tăng cường giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan trên địa bàn ấp Ngã Năm, xã Ngọc Thành.

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội duy trì các CLB văn hóa, văn nghệ

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội duy trì các CLB văn hóa, văn nghệ

Viết lúc: 03:11 ngày 09/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 58

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022-2023 của Hội đồng đội xã;

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội tiếp tục tổ chức mô hình mỗi tuần một cuốn sách hay, câu chuyện đẹp

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội tiếp tục tổ chức mô hình mỗi tuần một cuốn sách hay, câu chuyện đẹp

Viết lúc: 10:01 ngày 09/05/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 58

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022-2023 của HĐĐ xã;

Xã Đoàn Ngọc Thành, phối hợp tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm năm 2023

Xã Đoàn Ngọc Thành, phối hợp tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm năm 2023

Viết lúc: 09:07 ngày 20/04/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 70

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Xã Đoàn Ngọc Thành, nhận hỗ trợ địa chỉ nhân đạo năm 2023

Xã Đoàn Ngọc Thành, nhận hỗ trợ địa chỉ nhân đạo năm 2023

Viết lúc: 08:52 ngày 20/04/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 42

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Nhằm thực hiện tốt công tác ăn sinh xã hội trên địa bàn xã.

Xã Đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo các chi Đoàn trực thuộc sinh hoạt lệ tháng 4/2023

Xã Đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo các chi Đoàn trực thuộc sinh hoạt lệ tháng 4/2023

Viết lúc: 09:36 ngày 18/04/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 88

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; kế hoạch số: 22-KH/ĐTN, ngày 22/3/2023 của BTV xã Đoàn Ngọc Thành về cũng cố tổ chức sinh hoạt lệ chi đoàn năm 2023.

Ngọc Thành, chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngọc Thành, chung tay xây dựng nông thôn mới

Viết lúc: 04:08 ngày 13/04/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 81

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Hiện tất cả
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng