Ngọc Thành, tổ chức tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

Ngọc Thành, tổ chức tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

Viết lúc: 03:16 ngày 09/12/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 3

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của BTV xã Đoàn; chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 của UBH xã.

Xã Đoàn Ngọc Thành, duy trì mô hình đổi rác lấy gạo

Xã Đoàn Ngọc Thành, duy trì mô hình đổi rác lấy gạo

Viết lúc: 09:39 ngày 07/12/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 14

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Đoàn thanh niên và hội chữ thập đỏ xã Ngọc Thành về việc “đổi túi ni lông khô, sản phẩm nhựa khó phân hủy trong sinh hoạt hàng ngày đổi lấy gạo”.

Đoàn Thanh niên xã Ngọc Thành, tiếp tục tình nguyện hỗ trợ tham gia xây dựng nông thôn mới

Đoàn Thanh niên xã Ngọc Thành, tiếp tục tình nguyện hỗ trợ tham gia xây dựng nông thôn mới

Viết lúc: 10:25 ngày 26/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 79

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐTN, ngày 23/11/2023 của BTV huyện Đoàn về Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên đề theo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy từ nay đến cuối năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

Ủy ban Hội - Đoàn Thanh niên Ngọc Thành, xây dựng công trình chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tới Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Ngọc Thành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.”

Ủy ban Hội - Đoàn Thanh niên Ngọc Thành, xây dựng công trình chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tới Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Ngọc Thành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.”

Viết lúc: 06:26 ngày 17/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 19

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Ngọc Thành, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thực hiện Kế hoạch số: 09-KH/UBH ngày 23/10/2023 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam về việc tổ chức “Xây dựng công trình Bồn hoa thanh niên chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tới Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Ngọc Thành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.”

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội chi Đoàn ấp Sáu Song

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội chi Đoàn ấp Sáu Song

Viết lúc: 07:39 ngày 09/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 87

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐTN, ngày 18/10/2023 của BTV Xã Đoàn v/v “chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2024”;

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội chi Đoàn ấp Ngọc Trung, nhiệm kỳ 2023-2024

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội chi Đoàn ấp Ngọc Trung, nhiệm kỳ 2023-2024

Viết lúc: 10:49 ngày 07/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 58

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐTN, ngày 18/10/2023 của BTV Xã Đoàn v/v “chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2024”;

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội Liên đội trường TH Ngọc Thành, năm học 2023-2024

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội Liên đội trường TH Ngọc Thành, năm học 2023-2024

Viết lúc: 06:47 ngày 05/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 81

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024; kế hoạch chỉ đạo các Đại hội các Liên đội trực thuộc nhiệm kỳ năm học 2023-2024 của HĐĐ xã.

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội chi Đoàn ấp Ngọc Lợi, nhiệm kỳ 2023-2024

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội chi Đoàn ấp Ngọc Lợi, nhiệm kỳ 2023-2024

Viết lúc: 06:43 ngày 05/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 78

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐTN, ngày 18/10/2023 của BTV Xã Đoàn v/v “chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2024”;

Xã Đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo thành công Đại hội chi Đoàn ấp Ngã Năm, nhiệm kỳ 2023-2024

Xã Đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo thành công Đại hội chi Đoàn ấp Ngã Năm, nhiệm kỳ 2023-2024

Viết lúc: 09:19 ngày 04/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 68

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐTN, ngày 18/10/2023 của BTV Xã Đoàn v/v “chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2024”;

ĐTN xã Ngọc Thành, tổ chức lễ trưởng thành Đoàn; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi Đoàn trường Mầm Non

ĐTN xã Ngọc Thành, tổ chức lễ trưởng thành Đoàn; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi Đoàn trường Mầm Non

Viết lúc: 12:05 ngày 02/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 65

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐTN, ngày 18/10/2023 của BTV Xã Đoàn v/v “chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2024”;

ĐTN xã Ngọc Thành, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm chi Đoàn ấp Sáu Trường, nhiệm kỳ 2023-2024

ĐTN xã Ngọc Thành, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm chi Đoàn ấp Sáu Trường, nhiệm kỳ 2023-2024

Viết lúc: 10:46 ngày 02/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 56

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐTN, ngày 18/10/2023 của BTV Xã Đoàn v/v “chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2024”;

Hội Đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội Duy trì việc lồng ghép chuyên đề: ``Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng`` trong tiết ``Sinh hoạt dưới cờ`` hàng tuần.

Hội Đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội Duy trì việc lồng ghép chuyên đề: ``Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng`` trong tiết ``Sinh hoạt dưới cờ`` hàng tuần.

Viết lúc: 04:35 ngày 01/11/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 134

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024 của Hội đồng đội xã Ngọc Thành

Ủy ban Hội huyện tổ chức Lễ ra mắt thành lập chi hội khu vực Doanh nghiệp “Sữa chửa xe máy lưu động” năm 2023.

Ủy ban Hội huyện tổ chức Lễ ra mắt thành lập chi hội khu vực Doanh nghiệp “Sữa chửa xe máy lưu động” năm 2023.

Viết lúc: 10:26 ngày 28/10/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 171

Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023. Thực hiện Quyết định số 72-QĐ/UBH, ngày 26/10/2023 của UBH Huyện về việc thành lập chi hội khu vực Doanh nghiệp “Sữa chửa xe máy lưu động” năm 2023.

Đoàn TN - Uỷ ban Hội xã Ngọc Thành, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN VN xã, nhiệm kỳ 2024-2029 và một số kế hoạch có liên quan

Đoàn TN - Uỷ ban Hội xã Ngọc Thành, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN VN xã, nhiệm kỳ 2024-2029 và một số kế hoạch có liên quan

Viết lúc: 05:51 ngày 27/10/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 58

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội năm 2023; kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN VN xã, nhiệm kỳ 2024-2024; kế hoạch xây dựng công trình chào mừng Đại hội Hội LHTN VN các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 tiến tới Đại hội Hội LHTN VN xã, nhiệm kỳ 2024-2029; kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi Đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2024 của BTV xã Đoàn

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức lễ trưởng thành Đoàn

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức lễ trưởng thành Đoàn

Viết lúc: 02:11 ngày 22/10/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 37

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của BCH xã Ngọc Thành.

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức Đại hội Chi Đoàn trường TH&THCS Ngọc Thành

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức Đại hội Chi Đoàn trường TH&THCS Ngọc Thành

Viết lúc: 02:05 ngày 22/10/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 31

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; thực hiện kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi Đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2024 của BTV xã Đoàn Ngọc Thành.

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo Liên đội trường TH&THCS tổ chức Đại hội Liên đội

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo Liên đội trường TH&THCS tổ chức Đại hội Liên đội

Viết lúc: 01:54 ngày 22/10/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 30

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024; kế hoạch chỉ đạo các Đại hội các Liên đội trực thuộc nhiệm kỳ năm học 2023-2024 của HĐĐ xã.

Đoàn Thanh niên xã Ngọc Thành, tiếp tục hướng dẫn người dân cài đặt VNeID gắn với cài đặt vncare

Đoàn Thanh niên xã Ngọc Thành, tiếp tục hướng dẫn người dân cài đặt VNeID gắn với cài đặt vncare

Viết lúc: 03:28 ngày 18/10/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 64

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện Đoàn, TT Đảng ủy xã.

 Xã Đoàn Ngọc Thành chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt lệ tháng 10/2023.

Xã Đoàn Ngọc Thành chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt lệ tháng 10/2023.

Viết lúc: 08:34 ngày 14/10/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 94

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Đoàn Thành niên xã Ngọc Thành, tổ chức vệ sinh môi trường

Đoàn Thành niên xã Ngọc Thành, tổ chức vệ sinh môi trường

Viết lúc: 02:31 ngày 13/10/2023, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 56

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã.

Hiện tất cả
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng