Xã Đoàn- HĐĐ xã Ngọc Hòa tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học: 2023-2024

Xã Đoàn- HĐĐ xã Ngọc Hòa tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học: 2023-2024

Viết lúc: 12:25 ngày 19/05/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 1

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Đồng Đội (HĐĐ) huyện Giồng Riềng. Căn cứ kế hoạch số: 20 ngày 04/5/2024 của HĐĐ xã Ngọc Hòa "Về việc tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ xã Ngọc Hòa năm học 2023-2024".Được sự thống nhất của TT. Đảng ủy, khối dân vận xã Ngọc Hòa.

Xã đoàn phối hợp thăm Chùa, tịnh xá nhân dịp lễ phật Đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024

Xã đoàn phối hợp thăm Chùa, tịnh xá nhân dịp lễ phật Đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024

Viết lúc: 09:17 ngày 15/05/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 12

Chiều ngày 15/5/2024, xã đoàn phối họp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND UB.MTTQVN Việt nam xã Ngọc Hòa, các ngành đoàn thể xã, lãnh đạo huyện đến thăm, hỏi, tặng quà đến các chủ trì, phật tử các chùa trên địa bàn xã Ngọc Hòa nhân lễ Phật đản Phật lịch năm 2568 và dương lịch năm 2024.

Xã Đoàn - UBH phối họp cùng Hội Cựu Chiến Binh xã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 49 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xã Đoàn - UBH phối họp cùng Hội Cựu Chiến Binh xã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 49 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Viết lúc: 08:00 ngày 27/04/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 39

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; Thực hiện kế hoạch số:27/KHPH-CCB HĐ ngày 11 /12/2023 của Hội cựu chiến binh huyện và huyện đoàn Giồng Riềng về việc tổ chức họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2024) Được sự thống nhất của TT. Đảng ủy, khối dân vận xã.

Xã đoàn Ngọc Hòa, tổ chức lễ thấp hương các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn bộ binh 20 quân khu 9 nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước và Quốc Tế Lao Động.

Xã đoàn Ngọc Hòa, tổ chức lễ thấp hương các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn bộ binh 20 quân khu 9 nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước và Quốc Tế Lao Động.

Viết lúc: 07:48 ngày 27/04/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 37

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; nhân kỹ niệm 49 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước(30/4/1975 - 30/4/2024).

BCH XÃ ĐOÀN NGỌC HÒA HỔ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN 2024.

BCH XÃ ĐOÀN NGỌC HÒA HỔ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN 2024.

Viết lúc: 12:01 ngày 05/04/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 72

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào TTN năm 2024 của BCH xã đoàn Ngọc Hòa.

Xã đoàn - UBH xã Ngọc Hoà tổ chức hội nghị tuyên truyền các biện pháp phòng chống đuối nước cho các bạn ĐVTN, em học sinh, thiếu nhi trên địa bàn xã

Xã đoàn - UBH xã Ngọc Hoà tổ chức hội nghị tuyên truyền các biện pháp phòng chống đuối nước cho các bạn ĐVTN, em học sinh, thiếu nhi trên địa bàn xã

Viết lúc: 04:05 ngày 02/04/2024, bởi: Nguyenvanphu, lượt xem: 70

Thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Thực hiện chuỗi hoạt động tháng thanh niên năm 2024 Được sự thống nhất của TT Đảng uỷ; Khối vận xã Ngọc Hoà

XÃ ĐOÀN NGỌC HÒA TỔ CHỨC

XÃ ĐOÀN NGỌC HÒA TỔ CHỨC "NGÀY ĐOÀN VIÊN" NĂM 2024

Viết lúc: 08:33 ngày 28/03/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 60

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong tràoTTN năm 2024. Thực hiện theo sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn.

Xã đoàn Ngọc Hòa, phối họp với UBND xã họp mặt, với đoàn viên thanh niên năm 2024 nhân kỹ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2024)

Xã đoàn Ngọc Hòa, phối họp với UBND xã họp mặt, với đoàn viên thanh niên năm 2024 nhân kỹ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2024)

Viết lúc: 02:50 ngày 27/03/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 81

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong tràoTTN năm 2024. Thực hiện theo sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn.

Xã Đoàn - Hội đồng đội xã Ngọc Hòa, chỉ đạo các liên đội tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn”.

Xã Đoàn - Hội đồng đội xã Ngọc Hòa, chỉ đạo các liên đội tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn”.

Viết lúc: 12:20 ngày 27/03/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 32

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024.

BCH xã đoàn Ngọc Hòa phối hợp UBND xã trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2024

BCH xã đoàn Ngọc Hòa phối hợp UBND xã trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2024

Viết lúc: 05:46 ngày 21/03/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 34

Thực hiên kế hoạch số: 42/KH- UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện Giồng Riềng về việc tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm năm 2024, Thực hiện thông báo của Phòng lao động thương binh xã hội huyện Giồng Riềng; thực hiện thông báo số: 06 TB-UBND ngày 14/3/2024 của UBND xã Ngọc Hòa. Được sự thống nhất của thường trực Đảng ủy, khối vận xã và UBND xã Ngọc Hòa

 Xã đoàn UBH xã Ngọc Hòa tiếp tục thực hiện phần việc trong TTN (đỗ lộ GTNT)

Xã đoàn UBH xã Ngọc Hòa tiếp tục thực hiện phần việc trong TTN (đỗ lộ GTNT)

Viết lúc: 07:29 ngày 20/03/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 32

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 của xã Đoàn Ngọc Hòa.Thực hiện kế hoạch số: 05-KH/ĐTN, ngày 23/02/2024 của Ban thường vụ xã Đoàn Ngọc Hòa về việc “Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024.

UBH xã Ngọc Hoà tổ chức lễ kết nạp hội viên mới năm 2024

UBH xã Ngọc Hoà tổ chức lễ kết nạp hội viên mới năm 2024

Viết lúc: 08:35 ngày 18/03/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 32

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thiếu nhi huyện Giồng Riềng năm 2024. Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào thiếu nhi xã Ngọc Hoà năm 2024. Được sự thống nhất của TT Đảng uỷ, Khối dân vận xã; Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2024 tại hội trường UBND xã Ngọc Hoà UBH xã Ngọc Hoà tổ chức lễ kết nạp hội viên mới năm 2024.

Xã đoàn Ngọc Hòa, tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn năm 2024.

Xã đoàn Ngọc Hòa, tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn năm 2024.

Viết lúc: 07:49 ngày 18/03/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 108

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 của xã Đoàn Ngọc Hòa.Thực hiện kế hoạch số: 05-KH/ĐTN, ngày 23/02/2024 của Ban thường vụ xã Đoàn Ngọc Hòa về việc “Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024. Nhằm thực hiện chuỗi hoạt động tháng thanh niên năm 2024. Được sự thống nhất của TT. đảng ủy, khối vận xã Ngọc Hòa.

Ngọc Hòa, ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm 2024

Ngọc Hòa, ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm 2024

Viết lúc: 02:27 ngày 18/03/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 50

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 của xã Đoàn Ngọc Hòa; Thực hiện kế hoạch số: 05-KH/ĐTN, ngày 23/02/2024 của Ban thường vụ xã Đoàn Ngọc Hòa về việc “Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024.

BCH xã đoàn Ngọc Hòa tổ chức chương trình

BCH xã đoàn Ngọc Hòa tổ chức chương trình "những bước chân vì động đồng" năm 2024.

Viết lúc: 08:12 ngày 17/03/2024, bởi: Võ Minh Toàn, lượt xem: 36

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh nhi năm 2024 của huyện đoàn Giồng Riềng, về việc tổ chức chương trình "những bước chân vì cộng đồng" năm 2024.

xã đoàn - UBH xã Ngọc Hoà ra mắt Câu Lạc Bộ hát với nhau

xã đoàn - UBH xã Ngọc Hoà ra mắt Câu Lạc Bộ hát với nhau

Viết lúc: 08:49 ngày 12/03/2024, bởi: Nguyenvanphu, lượt xem: 76

Thực hiện chương trình công tác đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm 2024 nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch tháng thanh niên năm 2024 Được sự thống nhất của TT Đảng uỷ; khối Dân Vận; TT UBND xã Ngọc Hoà ngày 04 tháng 3 năm 2024 xã đoàn - UBH xã Ngọc Hoà ra mắt CLB hát với nhau ấp Hai Tỷ xã Ngọc Hoà. Dự buổi lễ có đ/c: Nguyễn Văn Phú - Bí thư xã đoàn, CT UBH LHTN Việt Nam. đ/c: Nguyễn Hồng Đào - Phó khối vận. đ/c; Trần Ru Bi - Bí thư kiêm trưởng ấp cùng các đ/c TT xã đoàn và chức danh ấp cùng tham dự. Đặc biệt sự có mặt 11 anh, chị là thành viên CLB hát với nhau ấp Hai Tỷ.

Ngọc Hòa phụng dưỡng mẹ VNAH quý I năm 2024

Ngọc Hòa phụng dưỡng mẹ VNAH quý I năm 2024

Viết lúc: 08:52 ngày 05/03/2024, bởi: Vominhtoan, lượt xem: 92

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Thực hiện kế hoạch số: 68, ngày 20/02/2024 của Ban thường vụ huyện đoàn Giồng Riềng về việc “Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024.

Ngọc Hòa tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024.

Ngọc Hòa tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024.

Viết lúc: 07:15 ngày 05/03/2024, bởi: Vominhtoan, lượt xem: 78

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2024. Thực hiện Kế hoạch số: 68-KH/ĐTN, ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ (BTV) Đoàn huyện Giồng Riềng về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024. Kế hoạch số: 05- KH/ĐTN ngày 23/02/2024 của (BTV) xã đoàn Ngọc Hòa về việc tổ chức tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Xã đoàn Ngọc Hoà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tháng thanh niên năm 2024

Xã đoàn Ngọc Hoà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tháng thanh niên năm 2024

Viết lúc: 10:29 ngày 02/03/2024, bởi: Nguyenvanphu, lượt xem: 76

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2024. Thực hiện Kế hoạch số: 68-KH/ĐTN, ngày20/02/ 2024 của Ban Thường vụ (BTV) Đoàn huyện Giồng Riềng về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024.

Ngọc Hòa tham gia hội trại tòng quân năm 2024

Ngọc Hòa tham gia hội trại tòng quân năm 2024

Viết lúc: 04:28 ngày 29/02/2024, bởi: Vominhtoan, lượt xem: 71

Căn cứ kế hoạch số: 70-KH/ĐTN, ngày 22/02/2024 của BTV huyện đoàn Giồng Riềng về việc tổ chức hội trại Tòng quân năm 2024. Thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐTN, ngày 24/02/2024 của BTV Xã Đoàn Ngọc Hòa về việc tham gia các hoạt động trong Hội trại Tòng quân năm 2024

Hiện tất cả
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng