ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM XÃ BÀN TÂN ĐỊNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2024-2029

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM XÃ BÀN TÂN ĐỊNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2024-2029

Viết lúc: 06:56 ngày 20/04/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 18

Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào TN năm 2024. Căn cứ Kế hoạch của UBH Huyện về tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Bàn Tân Định tổ chức hỗ trợ tiêu thụ nông sản năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức hỗ trợ tiêu thụ nông sản năm 2024

Viết lúc: 02:39 ngày 05/04/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 66

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024 của BTV xã đoàn. Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Bàn Tân Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bàn Tân Định tham gia Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2024

Bàn Tân Định tham gia Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2024

Viết lúc: 11:09 ngày 31/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 35

Thực hiện kế hoạch 13-KHPH/UBH-ĐTN ngày 26/02/2024 về việc Tổ chức tập huận công tác Đoàn - Hội gắn với hành trình vì biển đảo quê hương và "Tháng ba biên giới" năm 2024. Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024.

Bàn Tân Định tham gia giải bóng đá nam đối với cán bộ Đoàn, Hội năm 2024

Bàn Tân Định tham gia giải bóng đá nam đối với cán bộ Đoàn, Hội năm 2024

Viết lúc: 10:57 ngày 31/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 24

Thực hiện kế hoạch số 75-KH/ĐTN ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Huyện đoàn Giồng Riềng về việc tổ chức giải bóng đá nam đối với cán bộ Đoàn, Hội trên địa bàn huyện Giồng Riềng năm 2024. Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024 của BTV xã đoàn Bàn Tân Định.

Bàn Tân Định tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới năm 2024

Viết lúc: 10:48 ngày 31/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 23

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2033 của BTV xã đoàn. Lập thành tích chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Bàn Tân Định tổ chức ra mắt mô hình vườn ươm thanh niên

Bàn Tân Định tổ chức ra mắt mô hình vườn ươm thanh niên

Viết lúc: 10:44 ngày 31/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 27

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024. Tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc trong Tháng thanh niên năm 2024. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế địa phương.

Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 20 năm Tháng thanh niên

Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 20 năm Tháng thanh niên

Viết lúc: 04:04 ngày 21/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 26

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024. Tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc trong Tháng thanh niên năm 2024.

HĐĐ xã Bàn Tân Định chỉ đạo tổ chức ``Ngày hội thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn`` năm 2024

HĐĐ xã Bàn Tân Định chỉ đạo tổ chức ``Ngày hội thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn`` năm 2024

Viết lúc: 02:25 ngày 20/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 57

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN năm 2024 của BTV xã Đoàn. Căn cứ chỉ đạo của HĐĐ xã về việc tổ chức Ngày hội vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn năm 2024.

Bàn Tân Định tổ chức lớp cảm tình Đoàn năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức lớp cảm tình Đoàn năm 2024

Viết lúc: 02:20 ngày 20/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 99

Căn cứ chương trình cồng tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN năm 2024 của BTV xã Đoàn. Tiếp tục thực hiện các chương trình, phần việc trong Tháng thanh niên năm 2024. Thiết thực các hoạt động chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Bàn Tân Định tham gia Ngày hội tái chế rác thải năm 2024

Bàn Tân Định tham gia Ngày hội tái chế rác thải năm 2024

Viết lúc: 03:52 ngày 18/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 72

Căn cứ Kế hoạch số 24/KHPH-ĐTN-HĐĐ-NTN-PGD về việc tổ chức Ngày hội tái chế rác thải năm 2024. Căn cứ chương trình công tác đoàn - hội - đội và phong trào TTN năm 2024.

TUỔI TRẺ BÀN TÂN ĐỊNH RA QUÂN NGÀY CAO ĐIỂM CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NGÀY CHỦ NHẬT XANH NĂM 2024

TUỔI TRẺ BÀN TÂN ĐỊNH RA QUÂN NGÀY CAO ĐIỂM CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NGÀY CHỦ NHẬT XANH NĂM 2024

Viết lúc: 03:45 ngày 18/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 63

Căn cứ chỉ đạo của BTV Huyện Đoàn về Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2024. Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024 của BTV xã Đoàn.

Tuổi trẻ Bàn Tân Định khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

Tuổi trẻ Bàn Tân Định khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

Viết lúc: 09:56 ngày 05/03/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 71

Căn cứ kế hoạch số 65-KH/ĐTN của Huyện Đoàn Giồng Riềng về việc tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên năm 2024. Căn cứ kế hoạch số 14-KH/ĐTN của xã Đoàn Bàn Tân Định về việc tổ chức tháng Thanh niên năm 2024.

Tuổi trẻ Bàn Tân Định hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc

Tuổi trẻ Bàn Tân Định hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc

Viết lúc: 09:14 ngày 28/02/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 75

Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/ĐTN ngày 22/02/2024 của BTV Huyện đoàn Giồng Riềng về việc tổ chức các hoạt động trong Hội trại tòng quân năm 2024. Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024.

Ba đơn vị: xã đoàn Bàn Tân Định, xã đoàn Ngọc Hòa, Đoàn trường THCS và THPT Long Thạnh tổ chức ký kết nghĩa giai đoạn 2024-2026

Ba đơn vị: xã đoàn Bàn Tân Định, xã đoàn Ngọc Hòa, Đoàn trường THCS và THPT Long Thạnh tổ chức ký kết nghĩa giai đoạn 2024-2026

Viết lúc: 07:38 ngày 13/01/2024, bởi: TOTHIKIMXUAN, lượt xem: 85

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐTN, ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Huyện Đoàn Giồng Riềng về việc chỉ đạo tổng kết thực hiện cuộc vận động “Giao lưu kết nghĩa” giai đoạn 2022 - 2024 và phát động giao lưu kết nghĩa giai đoạn 2024 - 2026.

Bàn Tân Định tổ chức Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023

Bàn Tân Định tổ chức Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023

Viết lúc: 11:37 ngày 11/01/2024, bởi: TOTHIKIMXUAN, lượt xem: 46

Được sự thống nhất của Thường trực huyện Đoàn, Đảng ủy, Khối vận xã.

Bàn Tân Định tiếp tục thực hiện chuyển đổi số.

Bàn Tân Định tiếp tục thực hiện chuyển đổi số.

Viết lúc: 03:40 ngày 18/10/2023, bởi: TOTHIKIMXUAN, lượt xem: 142

Căn cứ chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023.

Bàn Tân Định tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bàn Tân Định tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Viết lúc: 03:21 ngày 08/05/2023, bởi: TOTHIKIMXUAN, lượt xem: 81

Căn cứ chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023.

Xã đoàn, Ủy ban Hội xã Bàn Tân Định khai giảng lớp dạy nghề .

Xã đoàn, Ủy ban Hội xã Bàn Tân Định khai giảng lớp dạy nghề .

Viết lúc: 12:20 ngày 13/10/2023, bởi: TOTHIKIMXUAN, lượt xem: 82

Căn cứ chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2024

Bàn Tân Định sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tháng 10/2023

Bàn Tân Định sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tháng 10/2023

Viết lúc: 11:03 ngày 13/10/2023, bởi: TOTHIKIMXUAN, lượt xem: 115

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương.

Bàn Tân Định tổ chức kết nạp hội viên mới

Bàn Tân Định tổ chức kết nạp hội viên mới

Viết lúc: 08:48 ngày 13/10/2023, bởi: TOTHIKIMXUAN, lượt xem: 75

Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào TTN năm 2023.

Hiện tất cả
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng