Bàn Tân Định tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Viết lúc: 10:06 ngày 15/07/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 24

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2024. Căn cứ chỉ đạo của TT Đảng uỷ, Khối vận xã.

Bàn Tân Định tham gia gặp gỡ, đối thoại với Lãnh đạo Huyện Giồng Riềng

Bàn Tân Định tham gia gặp gỡ, đối thoại với Lãnh đạo Huyện Giồng Riềng

Viết lúc: 02:03 ngày 11/07/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 39

Căn cứ số 645-CV/HU về việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đoàn viên, hội viên cụm 03 xã: Long Thạnh, Bàn Thạch, Bàn Tân Định của Huyện ủy Giồng Riềng. Căn cứ chỉ đạo của TT Đảng ủy. Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024.

Bàn Tân Định tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên và người lao động năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên và người lao động năm 2024

Viết lúc: 08:54 ngày 08/07/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 56

Thực hiện chỉ đạo của Huyện đoàn Giồng Riềng về việc phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên và người lao động. Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024. Tiếp tục thực hiện các phần việc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2024.

Bàn Tân Định tiếp tục hỗ trợ đoàn viên thanh niên thực hiện hoá ý tưởng, sáng kiến năm 2024

Bàn Tân Định tiếp tục hỗ trợ đoàn viên thanh niên thực hiện hoá ý tưởng, sáng kiến năm 2024

Viết lúc: 09:30 ngày 01/07/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 33

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN năm 2024. Tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2024.

Bàn Tân Định tổ chức hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh thiếu niên năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh thiếu niên năm 2024

Viết lúc: 03:01 ngày 26/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 14

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Tiếp tục thực hiện các phần việc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2024.

Bàn Tân Định tổ chức cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, hội viên, thiếu nhi và nhân dân

Bàn Tân Định tổ chức cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, hội viên, thiếu nhi và nhân dân

Viết lúc: 02:04 ngày 26/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 11

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN năm 2024. Tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2024.

Bàn Tân Định tham gia Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

Bàn Tân Định tham gia Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

Viết lúc: 01:54 ngày 26/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 15

Thực hiện chỉ đạo của TT Huyện đoàn về việc tham gia Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.

Bàn Tân Định tổ chức gặp gỡ, đối thoại đoàn viên, hội viên và nhân dân

Bàn Tân Định tổ chức gặp gỡ, đối thoại đoàn viên, hội viên và nhân dân

Viết lúc: 08:42 ngày 21/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 18

Căn cứ chỉ đạo của TT Đảng uỷ, UBND xã, Khối vận xã. Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024. Thực hiện các công trình, phần việc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2024.

Bàn Tân Định sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tháng 6 năm 2024

Bàn Tân Định sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tháng 6 năm 2024

Viết lúc: 09:32 ngày 20/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 19

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm 2024. Thực hiện các công trình , phần việc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2024.

Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi năm 2024

Viết lúc: 09:37 ngày 18/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 14

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN năm 2024 của BTV xã Đoàn. Thực hiện chỉ đạo của BTV xã đoàn Bàn Tân Định về việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh. Tiếp tục các công trình, phần việc trong Chiến dịch TNTN Hè năm 2024.

Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho thanh thiếu nhi năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho thanh thiếu nhi năm 2024

Viết lúc: 09:32 ngày 18/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 11

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2024 Tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc trong chiến dịch TNTN Hè năm 2024.

Bàn Tân Định tổ chức hoạt động tư vấn, cảm hoá, giúp đỡ thanh niên chậm tiến năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức hoạt động tư vấn, cảm hoá, giúp đỡ thanh niên chậm tiến năm 2024

Viết lúc: 11:07 ngày 14/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 16

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2024 của Ban Chấp hành xã Đoàn Bàn Tân Định. Nhằm tạo niềm tin cho thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương có tinh thần phát triển. Thực hiện các công trình phần việc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2024.

Bàn Tân Định tiếp tục thực hiện các phần việc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2024

Bàn Tân Định tiếp tục thực hiện các phần việc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2024

Viết lúc: 10:51 ngày 14/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 18

Căn cứ chỉ đạo của Huyện đoàn về việc đồng loạt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Căn cứ chỉ đạo của TT Đảng uỷ, UBND, Khối vận xã. Căn cứ kế hoạch số 15/KH-ĐTN ngày 15/5/2024 của BCH xã đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Bàn Tân Định ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024

Bàn Tân Định ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024

Viết lúc: 10:11 ngày 12/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 36

Căn cứ chỉ đạo của Huyện đoàn về việc đồng loạt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Căn cứ chỉ đạo của TT Đảng uỷ, UBND, Khối vận xã. Căn cứ kế hoạch số 15/KH-ĐTN ngày 15/5/2024 của BCH xã đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Bàn Tân Định khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2024

Bàn Tân Định khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2024

Viết lúc: 01:41 ngày 04/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 31

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN năm 2024. Thực hiện các công trình phần việc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024.

Bàn Tân Định tiếp tục duy trì mô hình đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập

Bàn Tân Định tiếp tục duy trì mô hình đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập

Viết lúc: 10:06 ngày 04/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 17

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024. Thực hiện các công trình, phần việc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Thực hiện chỉ đạo của TT xã Đoàn về việc tiếp tục duy trì mô hình đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập.

Bàn Tân Định khai giảng lớp đào tạo nghề cho thanh niên năm 2024

Bàn Tân Định khai giảng lớp đào tạo nghề cho thanh niên năm 2024

Viết lúc: 08:22 ngày 03/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 13

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2024. Thực hiện các công trình, phần việc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Bàn Tân Định tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện ``Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn `` trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024

Bàn Tân Định tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện ``Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn `` trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024

Viết lúc: 08:14 ngày 03/06/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 19

Căn cứ chỉ đạo của TT Huyện Đoàn. Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 của BCH xã Đoàn.

Bàn Tân Định ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ II năm 2024

Bàn Tân Định ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ II năm 2024

Viết lúc: 07:02 ngày 26/05/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 45

Căn cứ chỉ đạo của TT Huyện đoàn về việc tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ II năm 2024. Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2024.

Bàn Tân Định tiếp tục duy trì sinh hoạt cho đội viên, học sinh và thiếu nhi địa bàn dân cư

Bàn Tân Định tiếp tục duy trì sinh hoạt cho đội viên, học sinh và thiếu nhi địa bàn dân cư

Viết lúc: 01:44 ngày 24/05/2024, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 16

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Đội và phong trào TTN năm 2024. Căn cứ chỉ đạo của HDD huyện Giồng Riềng về việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cho đội viên, thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2024.

Hiện tất cả
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng