Xã Đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo chi đoàn sinh hoạt lệ tháng 5 gắn với lớp chuyển giao KHKT

Xã Đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo chi đoàn sinh hoạt lệ tháng 5 gắn với lớp chuyển giao KHKT

Viết lúc: 04:10 ngày 16/05/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 14

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Ngọc Thành, hỗ trợ ngày công xây dựng cầu nông thôn.

Ngọc Thành, hỗ trợ ngày công xây dựng cầu nông thôn.

Viết lúc: 09:58 ngày 16/05/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 25

Đoàn viên, thanh niên Ngọc Thành tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng cầu nông thôn.

Ngọc Thành, tổ chức sơ kết công tác Đoàn - Hội quý I/2022

Ngọc Thành, tổ chức sơ kết công tác Đoàn - Hội quý I/2022

Viết lúc: 09:26 ngày 13/05/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 28

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của BCH xã Đoàn Ngọc Thành; Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 của UBH xã Ngọc Thành;Thực hiện Kế hoạch số: 65-KH/ĐTN, ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Ban Thường vụ xã đoàn về tổ chức“Tháng Thanh niên năm 2022”.

Ngọc Thành, tổ chức Lễ ký kết nghĩa giai đoạn 2022 - 2024

Ngọc Thành, tổ chức Lễ ký kết nghĩa giai đoạn 2022 - 2024

Viết lúc: 09:14 ngày 13/05/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 24

Căn cứ kế hoạch của Ban thường vụ (BTV) huyện Đoàn Giồng Riềng về việc thực hiện cuộc vận động “Giao lưu kết nghĩa” giai đoạn 2022-2024;

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức cho BCH xã Đoàn tham gia hội thảo không gian mạng

Xã Đoàn Ngọc Thành, tổ chức cho BCH xã Đoàn tham gia hội thảo không gian mạng

Viết lúc: 08:46 ngày 12/05/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 32

Thực hiện Công văn 263-CV/HĐTN, ngày 11/5/2022 của BTV huyện Đoàn “V/v tham gia Hội thảo Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”

Ngọc Thành, tiếp tục duy trì mô hình đổi rác lấy gạo

Ngọc Thành, tiếp tục duy trì mô hình đổi rác lấy gạo

Viết lúc: 08:51 ngày 07/05/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 77

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban thường vụ xã Đoàn với Hội chữ Thập đỏ xã về việc "phát động phong trào đổi túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong sinh hoạt hàng ngày đổi lấy gạo".

Ngọc Thành, tổ chức đối thoại tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại xã Ngọc Thành

Ngọc Thành, tổ chức đối thoại tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại xã Ngọc Thành

Viết lúc: 08:42 ngày 29/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 42

Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS - sở LĐTBXH - sở Nội vụ - BHXH - Hội CCB tỉnh Kiên Giang về việc “đối thoại tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang”

Ngọc Thành, duy trì các hoạt động văn hoá - văn nghệ

Ngọc Thành, duy trì các hoạt động văn hoá - văn nghệ

Viết lúc: 09:48 ngày 28/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 46

Duy trì đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của xã

Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Thành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngọc Thành, tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Thành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027

Viết lúc: 06:01 ngày 22/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 175

Căn cứ Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 81 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Căn cứ Công văn số 196 ngày 19/11/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hai cấp nhiệm kỳ 2022 -2027. Kế hoạch số 120 ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn Giồng Riềng “Về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2022-2027”; Công văn số 82, ngày 24/11/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Thành về lãnh đạo Đại biểu đại biểu Đoàn TNCH Hồ Chí Minh xã Ngọc Thành, nhiệm kỳ 2022-2027.

Xã Đoàn Ngọc Thành, tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng cầu nông thôn

Xã Đoàn Ngọc Thành, tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng cầu nông thôn

Viết lúc: 06:17 ngày 17/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 46

Đoàn viên, thanh niên Ngọc Thành tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng cầu nông thôn.

Xã Đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo Chi Đoàn sinh hoạt lệ tháng 4/2022

Xã Đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo Chi Đoàn sinh hoạt lệ tháng 4/2022

Viết lúc: 06:43 ngày 11/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 77

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của BTV Xã Đoàn. Xã đoàn Ngọc Thành chỉ đạo chi đoàn trường TH Ngọc Thành tổ chức sinh hoạt lệ chi đoàn tháng 4/2022

Xã Đoàn Ngọc Thành, tiếp tục duy trì mô hình sinh hoạt LL DQTV gắn với sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2022

Xã Đoàn Ngọc Thành, tiếp tục duy trì mô hình sinh hoạt LL DQTV gắn với sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2022

Viết lúc: 03:52 ngày 08/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 92

Xã Đoàn Ngọc Thành và BCHQS xã tiếp tục duy trì mô hình sinh hoạt LL DQTV gắn với sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2022.

Xã đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo các chi đoàn sinh hoạt lệ tháng 4/2022

Xã đoàn Ngọc Thành, chỉ đạo các chi đoàn sinh hoạt lệ tháng 4/2022

Viết lúc: 01:01 ngày 08/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 75

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của BTV Xã Đoàn. Xã đoàn Ngọc Thành chỉ đạo chi đoàn trường TH & THCS tổ chức sinh hoạt lệ chi đoàn tháng 4/2022

Xã Đoàn Ngọc Thành, duy trì mô hình đổi rác lấy gạo

Xã Đoàn Ngọc Thành, duy trì mô hình đổi rác lấy gạo

Viết lúc: 06:05 ngày 06/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 61

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban thường vụ xã Đoàn với Hội chữ Thập đỏ xã về việc "phát động phong trào đổi túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong sinh hoạt hàng ngày đổi lấy gạo".

Ngọc Thành, tham gia xây dựng cầu nông thôn

Ngọc Thành, tham gia xây dựng cầu nông thôn

Viết lúc: 06:36 ngày 04/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 55

Đoàn viên, thanh niên Ngọc Thành tham gia hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn.

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo Liên đội trường TH Ngọc Thành tổ chức ngày hội

Hội đồng đội xã Ngọc Thành, chỉ đạo Liên đội trường TH Ngọc Thành tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn" năm học 2021-2022

Viết lúc: 05:40 ngày 02/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 43

Liên đội trường TH Ngọc Thành tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn" năm học 2021-2022

Hội đồng đội Ngọc Thành, chỉ đạo liên đội trường TH & THCS tổ chức lễ kết nạp đội viên mới

Hội đồng đội Ngọc Thành, chỉ đạo liên đội trường TH & THCS tổ chức lễ kết nạp đội viên mới

Viết lúc: 09:46 ngày 01/04/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 55

Liên đội trường TH & THCS tổ chức lễ kết nạp đội viên mới, năm học 2021-2022

Ngọc Thành, tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới

Ngọc Thành, tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới

Viết lúc: 08:37 ngày 28/03/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 44

Chỉ đạo chi đoàn TH & THCS Ngọc Thành tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới năm 2022

Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội tổ chức ngày hội

Ngọc Thành, chỉ đạo các liên đội tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn"

Viết lúc: 08:16 ngày 28/03/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 38

Liên đội trường TH & THCS Ngọc Thành tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn" năm học 2021-2022

Ngọc Thành, họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022)

Ngọc Thành, họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022)

Viết lúc: 07:00 ngày 24/03/2022, bởi: nguyenkimlang, lượt xem: 38

Xã đoàn: tổ chức Họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022)

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng