Hội đồng đội xã Bàn Tân Định chỉ đạo hoạt động tình nguyện theo chuyên đề ``Trường đẹp cho em``

Hội đồng đội xã Bàn Tân Định chỉ đạo hoạt động tình nguyện theo chuyên đề ``Trường đẹp cho em``

Viết lúc: 02:33 ngày 18/05/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 15

Căn cứ chương trình công tác Đội năm 2022 của Hội đồng đội xã Bàn Tân Định. Căn cứ chỉ đạo của Hội đồng đội xã Bàn Tân Định về việc tổ chức hoạt động tình nguyện theo chuyên đề "Trường đẹp cho em" năm 2022.

Xã đoàn Bàn Tân Định thực hiện công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội Đoàn xã lần thứ XV, tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Xã đoàn Bàn Tân Định thực hiện công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội Đoàn xã lần thứ XV, tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Viết lúc: 09:48 ngày 17/05/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 22

Căn cứ Kế hoạch số 135 - KH/ĐTN, ngày 24/02/2022 của Ban thường vụ huyện Đoàn Giồng Riềng về việc phát động thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 01 - KH/ĐTN của xã Đoàn và Hội khuyến học xã ngày 28/4/2022 về việc phát động phong trào đổi túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân huỷ, sử dụng một lần trong sinh hoạt hằng ngày đổi lấy dụng cụ học tập.

Xã Đoàn Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi năm 2022

Xã Đoàn Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi năm 2022

Viết lúc: 10:06 ngày 16/05/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 43

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Căn cứ chương trình làm việc của xã Đoàn Bàn Tân Định. Thực hiện kế hoạch số 63 ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền năm 2022.

Xã Đoàn Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước trong mùa mưa năm 2022

Xã Đoàn Bàn Tân Định tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước trong mùa mưa năm 2022

Viết lúc: 11:03 ngày 13/05/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 42

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2022 của BCH xã Đoàn Bàn Tân Định. Căn cứ chương trình làm việc của Ban Thường vụ xã Đoàn năm 2022. Thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền phòng chống đuối nước trong mùa mưa năm 2022 của xã Đoàn Bàn Tân Định.

Hội đồng đội xã Bàn Tân Định chỉ đạo các liên đội tổ chức

Hội đồng đội xã Bàn Tân Định chỉ đạo các liên đội tổ chức " Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp"

Viết lúc: 09:24 ngày 13/05/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 20

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trao Thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Thường vụ xã Đoàn Bàn Tân Định. Căn cứ chương trình làm việc của Hội đồng đội xã Bàn Tân Định năm 2022. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng đội xã Bàn Tân Định về việc tổ chức " Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp" vào giờ sinh hoạt lớp hàng tuần.

Xã Đoàn Bàn Tân Định triển khai kế hoạch giám sát theo quyết định số 217 - 218 của Thủ Tướng Chính phủ

Xã Đoàn Bàn Tân Định triển khai kế hoạch giám sát theo quyết định số 217 - 218 của Thủ Tướng Chính phủ

Viết lúc: 08:24 ngày 10/05/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 53

Thực hiện quyết định số 217 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về " Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội". Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi xã năm 2022. Căn cứ Kế hoạch phối hợp tổ chức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Bàn Tân Định năm 2022.

Các chi đoàn xã Bàn Tân Định sinh hoạt lệ tháng 5 năm 2022

Các chi đoàn xã Bàn Tân Định sinh hoạt lệ tháng 5 năm 2022

Viết lúc: 10:49 ngày 06/05/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 76

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Thường vụ xã Đoàn. Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, xã Đoàn đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt hằng tháng.

Bàn Tân Định họp Ban Chấp hành xã Đoàn tháng 5 và triển khai cập nhật dữ liệu đoàn viên

Bàn Tân Định họp Ban Chấp hành xã Đoàn tháng 5 và triển khai cập nhật dữ liệu đoàn viên

Viết lúc: 10:13 ngày 05/05/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 46

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2022. Căn cứ công văn 262-CV/ĐTN ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ huyện Đoàn về việc quy định thời gian cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý đoàn viên YUM.

Hội đồng đội xã Bàn Tân Định tổ chức thắp hương cho liệt sĩ và thăm hỏi gia đình chính sách năm 2022

Hội đồng đội xã Bàn Tân Định tổ chức thắp hương cho liệt sĩ và thăm hỏi gia đình chính sách năm 2022

Viết lúc: 10:25 ngày 28/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 49

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2022 của BCH xã Đoàn Bàn Tân Định. Chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế lao động(01/5/1886-01/5/2022).

Bàn Tân Định tham gia hội nghị triển khai, quán triệt kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Bàn Tân Định tham gia hội nghị triển khai, quán triệt kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Viết lúc: 08:18 ngày 27/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 88

Thực hiện kế hoạch số 71,72-KH/HU ngày 01/4/2022 của BTV Huyện uỷ về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng. Căn cứ công văn số 128-CV/BTG ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Giồng Riềng về việc thực hiện Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bàn Tân Định tiếp tục tham gia Đại hội thể dục thể thao huyện Giồng Riềng lần thứ 8

Bàn Tân Định tiếp tục tham gia Đại hội thể dục thể thao huyện Giồng Riềng lần thứ 8

Viết lúc: 09:59 ngày 23/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 76

Nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030.

Bàn Tân Định tổ chức thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022

Bàn Tân Định tổ chức thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022

Viết lúc: 10:03 ngày 22/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 50

Căn cứ kế hoạch phối hợp giữa xã Đoàn Bàn Tân Định và UBND xã Bàn Tân Định năm 2022. Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2022 của BCH xã Đoàn Bàn Tân Định.

Hội đồng đội xã Bàn Tân Định tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022

Hội đồng đội xã Bàn Tân Định tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022

Viết lúc: 10:20 ngày 21/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 32

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội của BTV xã Đoàn Bàn Tân Định năm 2022.

Xã Đoàn Bàn Tân Định tổ chức ký Kết nghĩa, giai đoạn 2022-2024

Xã Đoàn Bàn Tân Định tổ chức ký Kết nghĩa, giai đoạn 2022-2024

Viết lúc: 10:44 ngày 20/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 53

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn Giồng Riềng về việc “Thực hiện cuộc vận động giao lưu kết nghĩa giai đoạn 2022-2024”. Căn cứ kế hoạch Kết nghĩa giữa 02 đơn vị xã Đoàn Bàn Tân Định và THPT Hoà Thuận giai đoạn 2022-2024.

Bàn Tân Định tổ chức sơ kết quý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II, gắn với tổng kết tháng thanh niên năm 2022

Bàn Tân Định tổ chức sơ kết quý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II, gắn với tổng kết tháng thanh niên năm 2022

Viết lúc: 11:37 ngày 20/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 40

Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2022 của BTV xã Đoàn Bàn Tân Định. Căn cứ kế hoạch tháng thanh niên năm 2022 của BTV xã Đoàn Bàn Tân Định.

Chi Đoàn ấp Xẻo Cui xã Bàn Tân Định tổ chức phiên chợ 0 đồng

Chi Đoàn ấp Xẻo Cui xã Bàn Tân Định tổ chức phiên chợ 0 đồng

Viết lúc: 10:04 ngày 18/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 53

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN xã Bàn Tân Định năm 2022. Tiếp tục chương trình phiên chợ 0 đồng cùng chia sẻ yêu thương đến hộ gia đình khó khăn, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Bàn Tân Đinh đến thăm và chúc Tết dân tộc cổ TruyềnChôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022

Bàn Tân Đinh đến thăm và chúc Tết dân tộc cổ TruyềnChôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022

Viết lúc: 02:41 ngày 14/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 111

Tết cổ truyền của người Khmer Nam Bộ gọi là Chôl Chnăm Thmây (ngày thay năm cũ vào năm mới) hay còn gọi là “Lễ chịu tuổi’’. Tết Chôl Chnăm Thmây không có thời gian nhất định, mỗi năm mỗi ngày giờ khác nhau nhưng thường tổ chức đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khmer (khoảng giữa tháng 4 dương lịch) và kéo dài trong 3 ngày, năm nhuận kéo dài 4 ngày. Những ngày này bà con tề tựu về chùa để làm lễ, dâng cơm cho sư, tụng kinh và tổ chức vui chơi những trò chơi dân gian như đập nồi, kéo co, bịt mắt bắt dê, ném chuông (ném coòng)…

Hội đồng đội xã Bàn Tân Định tiếp tục chỉ đạo các liên đội trực thuộc hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hội đồng đội xã Bàn Tân Định tiếp tục chỉ đạo các liên đội trực thuộc hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Viết lúc: 10:09 ngày 12/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 157

Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội của BCH xã đoàn Bàn Tân Định năm 2022. Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Xã Đoàn Bàn Tân Định tiếp tục duy trì Câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ trên địa bàn

Xã Đoàn Bàn Tân Định tiếp tục duy trì Câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ trên địa bàn

Viết lúc: 11:32 ngày 10/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 132

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2022 của BTV xã đoàn Bàn Tân Định. Nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong công tác xây dựng và phát triển đời sống văn hoá của địa phương.

Xã Đoàn Bàn Tân Định phối hợp cùng công ty HWASEUNG Rạch Giá tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên

Xã Đoàn Bàn Tân Định phối hợp cùng công ty HWASEUNG Rạch Giá tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên

Viết lúc: 09:54 ngày 07/04/2022, bởi: nguyennhuthuy, lượt xem: 85

Do nhu cầu việc làm cho thanh niên ngày một tăng cao và nhu cầu mở rộng sản xuất của công ty HWASEUNG Rạch Giá. Ngày 6 tháng 4 năm 2022 xã Đoàn Bàn Tân Định đã phối hợp cùng công ty HWASEUNG Rạch Giá tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã tại hội trường UBND xã.

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng